Tillkännagivande av justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-11-24

Instans: Södertörns överförmyndarnämnd
Datum för tillkännagivande: 2022-11-24
Sista datum för överklagande: 2022-11-15
Förvaringsplats för protokollet: Södertörns överförmyndarnämnd, Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2