Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-11-23

Instans: Samhällsbyggnadsnämnden
Datum för tillkännagivande: 2021-11-25
Sista datum för överklagande: 2021-12-16
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Länk till nämndens justerade protokoll, kalleser och möten

Saknar du något på denna sida?