Tillkännagivande av justerat protokoll

Sammanträdesdatum:2022-06-21

Instans: Samhällsbyggnadsnämnden
Datum för tillkännagivande: 2022-06-22
Sista datum för överklagande: 2022-07-13
Förvaringsplats för protokollet:Samhällsbyggnadsförvaltningen plan 2

Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten

Saknar du något på denna sida?