Kungörelse för Vansta 5:50

Beslut om förlängning av tidsbegränsat bygglov samt tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad

Samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kommun har beviljat förlängning av befintligt tidsbegränsat bygglov för förskola samt tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av förskolan för fastigheten Vansta 5:50. Besluten finns tillgängligt på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Nynäshamns kommun. Om du vill ta del av handlingarna i beslutet kan du kontakta e-post kontaktcenter@nynashamn.se eller ringa på telefonnummer 08-520 680 00. Vänligen ange diarienumret eller fastighetsbeteckningen vid förfrågan.

Kungörelse-id:K525984/21 och K526003/21
Kungörelsen avser fastigheten: Vansta 5:50, Ösmo/Nynäshamn
Publiceringsdatum: 2021-09-14
Diarienummer: KS/2019/0169/232 och SBN/2021/0978/290

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange fastighetsbeteckning, diarienummer och skälen till överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Nynäshamns Kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 Nynäshamn eller sbn@nynashamn.se. Skrivelsen med överklagandet måste ha kommit in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast inom fyra veckor från kungörelsens publiceringsdatum i Post- och Inrikes tidningar.

 

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?