Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-11-24

Instans: Socialnämnden
Datum för tillkännagivande: 2021-11-25
Sista datum för överklagande: 2021-11-17
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, plan 3.

Länk till socialnämndens justerade protokoll, kalleser och möten

Saknar du något på denna sida?