Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-01-13

Instans: Socialnämndens biståndsutskott
Datum för tillkännagivande: 2022-01-13
Sista datum för överklagande: 2022-02-04
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, kommunhus A plan 3

Länk till nämndens justerade protokoll, kalleser och möten

Saknar du något på denna sida?