Tillkännagivande av justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-09-22

Instans: Socialnämndens biståndsutskott
Datum för tillkännagivande: 2022-09-22
Sista datum för överklagande: 2022-10-14
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, plan 3.

Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten

Saknar du något på denna sida?