Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-11-17

Instans: Valnämnden
Datum för tillkännagivande: 2021-11-23
Sista datum för överklagande: 2021-12-15
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningens kansli


Saknar du något på denna sida?