På uppdrag av arbetslivet

Behandlingspedagog

På Campus Nynäshamn skapas möten där du kan vara med och förändra världen till det bättre. Den psykiska ohälsan fortsätter att öka i samhället. För att bryta den negativa utvecklingen behöver vi dig som vill jobba med förebyggande och tidiga insatser. Tillgången till en första bedömning och behandling förbättras där vården och omsorgen har en förmåga att uppmärksamma samsjuklighet. Efterfrågan på utbildad personal med ett professionellt förhållningssätt och en humanistisk människosyn är därför stor. Du har chansen att vara med där det händer.

Som behandlingspedagog är du en av dem som utifrån relevanta utrednings- och behandlingsmetoder stödjer människor i utsatta situationer. Utbildningen ger kunskaper och färdigheter i psykologiska, psykiatriska samt sociologiska perspektiv.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

  • Behandlingsassistent
  • Behandlingspedagog
  • Socialpedagog

Om utbildningen

Startdatum: augusti 2021
Slutdatum: juni 2023

Utbildningen startar under förutsättning att den blir beviljad av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Beslut kommer i januari 2021.

Heltidsutbildning på distans med ett antal platsförlagda träffar varje termin.
1 veckas studier motsvarar 5 YH-poäng, totalt 80 veckor ger 400 poäng.

Utbildningen varar i ca 2 år och leder till en yrkeshögskoleexamen, motsvarande SeQF-
nivå 5.

Utbildningsplatser: 35

Utbildningen är avgiftsfri och studiestödsberättigande.

Kontakt

Lasse Sahlin

utvecklingsledare
lasse.sahlin@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?