Kontaktkort

Plats:
Nåttarö

Ta sig hit:
Med Waxholmsbolagets fartyg Utö Express från Nynäshamns Fiskehamn. Restiden är 30 minuter. Biljetter köpes ombord. Det går inte att förboka platser.
https://waxholmsbolaget.se/

Båtplatser finns vid Östermarsfladens naturhamn samt i gästhamnen vid Kvarnviken. Gästhamnen har 45 platser. Vid gamla ångbåtsbryggan finns det 16 bokplatser där daggäster kan angöra.

Länk till karta (Google Maps)

Tillgänglighet:
Ön består av grusvägar och mycket sand. Det går bra att ta sig fram på grusvägarna om man har rullstol, rullator eller barnvagn. Utedass finns.

Kontakt:
Nåttarö Gård & Resort
08-520 400 30
info@nattaro.se
http://nattaro.se/
www.facebook.com/nattaroresort/
www.instagram.com/nattarogard/