Sök

Pressrum

Här hittar du som journalist kontaktuppgifter till kommunens talespersoner, nämndordföranden, pressbilder och de senaste nyheterna från Nynäshamns kommun. Hittar du inte det du söker? Kontakta oss gärna så hjälper vi dig med att få svar på dina frågor.

Kommunikationsenheten

Stadshusplatsen 1, Nynäshamn

08-520 680 00

kommunikation@nynashamn.se 

Fler presskontakter

Kommunens nyheter och sociala medier


 • Förtydligande gällande bekräftad covid-19 i hushållet
  Stanna hemma även om du är symtomfri och vaccinerad och testa dig från dag fem efter att en person du bor med testat positivt för covid-19. Folkhälsomyndigheten har förtydligat sina riktlinjer vad som gäller för de som bor tillsammans med någon som testat positivt för covid-19.

 • Socialförvaltningen satsar trots ansträngd budget
  På onsdagens sammanträde beslutade socialnämnden om nästa års verksamhetsplan. För att möta upp det ökade behov av stöd och insatser hos socialförvaltningens målgrupper och för att fortsätta hålla en bra kvalitet bedömer förvaltningen att det är nödvändigt att stärka upp bemanningen.

 • Inriktningsbeslut fattat om att satsa på ny skola i Sorunda
  Barn- och utbildningsnämnden har nu tagit ställning till den förstudie om framtida skolplatser i Sorunda som har beställts från kommunstyrelseförvaltningen. Beslutet blev att man förespråkar att det ska byggas en ny sammanhållen skola i Sunnerby, tänkt att ersätta nuvarande Kyrkskolan och Sunnerbyskolan.

 • Förändring i indelning av rektorsområden
  Från och med kommande årsskifte sker en förändring av indelningen i rektorsområden avseende skolorna i Ösmo respektive Viaskolan. Det fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om under onsdagen.

 • Detaljplanearbete för Binomen avbryts
  Kommunen ska inte gå vidare med detaljplanearbetet som skulle kunna möjliggöra för friskolan Binomen att bli kvar i Vansta industriområde. Det har kommunstyrelsen bestämt.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?