Presskontakter

Om du vill komma i kontakt med någon på Nynäshamns kommun kan du kontakta den du söker direkt, gå via kommunens växel eller ringa kommunens presskontakt.

Presskontakt

Andreas Hagelin, 08-520 680 07, 072 467 23 07
andreas.hagelin@nynashamn.se

Kommunikationsenheten

kommunikation@nynashamn.se

Förvaltningschefer

Kommunstyrelseförvaltningen
Petra Kålbäck, tf kommundirektör och förvaltningschef, 08-520 688 96 petra.kalback@nynashamn.se

Barn- och utbildningsförvaltningen
Pär Olsson, förvaltningschef
08-520 683 70
par.olsson@nynashamn.se

Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen
Helena Matthews, förvaltningschef och näringslivschef
08-520 681 68
helena.matthews@nynashamn.se

Socialförvaltningen
Marlen Terrell, socialchef
08-520 682 22
marlen.terrell@nynashamn.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jenny Linné, förvaltningschef
08-520 682 08
jenny.linne@nynashamn.se

Nämndordföranden

Kommunstyrelsen
Marcus Svinhufvud (M), 08-520 681 53
marcus.svinhufvud@nynashamn.se

Barn- och utbildningsnämnden
Marcus Svinhufvud (M), 08-520 681 53
marcus.svinhufvud@nynashamn.se

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Mikael Persson (L), 070-272 00 87
mikael.persson@nynashamn.se

Socialnämnden
Antonella Pirrone (KD), 08-520 682 32
antonella.pirrone@nynashamn.se

Samhällsbyggnadsnämnden
Maria Gard Günster (C), 08-520 682 27
maria.gard-gunster@nynashamn.se

Kultur- och fritidsnämnden
Per Malmsten (M), 070-829 19 91
per.malmsten@nynashamn.se

På den här sidan finns bilder på förvaltningschefer och nämndordföranden.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: