Tillgänglighet för nynashamn.se nynashamn.se

Nynäshamns kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur www.nynashamn.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedanför mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från www.nynashamn.se i någon annat format som inte finns tillgängligt på webbplatsen kan du meddela oss via e-post
kommunen@nynashamn.se.

Vi tar hand om ditt ärende inom 24 timmar och räknar med att svarstiden är snarast inom en normal arbetsvecka.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss gärna, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte fullt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Bristerna beskrivs nedan.

Så här har vi testat webbplatsen

WCAG Networks har gjort en oberoende granskning och användningstester av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes den 2 juni 2021. Den 19 juni 2022 gjordes en återkontroll på av WCAG Networks och denna redogörelse uppdaterades 5 juli 2022. Vidare har tillsynsmyndigheten DIGG även gjort en kontroll. Rapporten är daterad 22 december 2022.

Vi har vidtagit åtgärder enligt rapportenm och denna redogörelse har uppdaterats 1 mars 2023.

Tillgängliga dokument

Dokument på webbplatsen är inte helt tillgängliga. Vi strävar efter att inte publicera PDF:er utan lägga mer som innehåll på webbsidor för att just kunna bevaka aktualitet och tillgänglighet.

Politiska handlingar

Politiska handlingar så som protokoll och dagordningar bygger på en grundmall skapat i vårt ärendehanteringssystem. Denna grundmall är under omkonstruktion för att ge bättre tillgänglighet i dokumentet.

På grund av att vi är en relativt liten kommun med få resurser har vi inte arbetat om de tidigare skapade poliska handlingarna skapade efter den 23 september 2018.

Handlingar kopplade till samhällsbyggnadsprocessen

Detaljplaner och andra dokument kommer arbetas om efter remissrundor. Då de som sagt kommer att ersättas efter gängse remissrundor kommer de material som ska publiceras därefter göra som tillgängliga PDF:er.

Formulär och blanketter

Vi arbetar med att bli mer digitala i alla ärendeflöden. Därför arbetar vi parallellt med alla verksamheter, att ersätta alla formulär och blanketter skapade som PDF:er, till vår e-tjänstverktyg.

Bilder och filmer

 • Vi arbetar ständigt att bilder ska ha beskrivning.
 • Texter är ibland på bilder och kan vara svåra att uppfatta, förstora eller förändra för hjälpmedel. Oftast handlar det om logotyper.
 • Det finns filmer som saknar textning, textalternativ och syntolkning. Vilket vi arbetar med att lägga till.

Länkar, titlar och etiketter

 • Det kan vara svårt att förstå vart en del länkar leder.
 • Det kan vara svårt för användaren att se om hen kommit rätt efter att ha klickat på en länk.
 • Sidtitlar är inte alltid tillräckligt beskrivande.
 • Sidflikar är inte alltid tydliga.
 • Rubriker, ledtexter och etiketter hjälper inte alltid användaren att förstå innehåll och syfte.
 • Texten som går att läsa är inte alltid samma som ska används för att styra med rösten eller som läses upp.
 • Utseende, funktioner och placeringar är inte konsekventa och det kan vara svårt för den som memorerar eller försöker förstå strukturen på webbplatsen.
 • En funktion kan ha olika namn trots att de har samma funktion, vilket kan göra det svårare att förstå och känna igen sig på webbplatsen.

Navigera utan mus

 • Det saknas genväg till huvudinnehåll i mindre skärmstorlekar.

Fält och formulär

 • Fält saknar etiketter och kan vara svåra att förstå för skärmläsare.
 • Formulär saknar automatisk komplettering.
 • Formulär ger inte tillräckligt med stöd när användaren skriver fel.

Skärmläsare och andra hjälpmedel

 • Uppläsande hjälpmedel får inte information om när det finns områden som går att fälla ut.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte information om när områden uppdateras.
 • Kortkommandon används och kan störa skärmläsares funktion.
 • Engelska texter är inte uppmärkta och riskerar att läsas med svensk röst.
 • Innehåll som hämtas från andra webbplatser saknar beskrivande titel.
 • En del rubriker saknar rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera med hjälpmedel.
 • Tabeller har inte alltid rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.
 • Indelningen av stycken är gjorda på ett sätt som kan försämra navigering och uppläsning.
 • Det finns instruktioner som är svåra att följa för den som inte kan se.
 • Citat är inte alltid uppmärkta och kan vara svåra att urskilja för uppläsande hjälpmedel

Förstoring

 • Vid ändring av avstånd på texter kan det bli svårt att läsa.
 • När text förstoras kan det bli svårt att läsa.

Oskäligt betungande anpassning

Nynäshamn kommun åberopar tillfälligt undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för listade problem.

Vi har påbörjat arbetet med att åtgärda de listade problemen och hävdar under tiden oskäligt betungande anpassning.

Innehåll som inte omfattas av lagkrav

Vissa äldre dokument och filmer omfattas inte av tillgänglighetskraven och vi kommer inte prioritera att tillgänglighetsanpassa dessa.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: