ABC föräldraträffar

Varje träff har olika teman. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning. Detta tar vi med oss och praktiserar hemma mellan träffarna.

Vårens ABC-träffar är fulltecknade

Fler grupper startas upp i september 2024.

Kontakt

Familjecentralen

Anna Griffiths
Samordnare
08-520 735 25


Bahareh Bakhshayesh
Kurator
08-520 681 58


Barnavårdscentralen, Capio
08-120 664 40

Barnmorskemottagningen, Capio
08-120 664 50

Mejl

ifo.bou@nynashamn.se


Besöksadress

Nynäshamns sjukhus, entréplan

Idunvägen 1, 149 31 Nynäshamn

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: