Trygghetscirkeln föräldraträffar

Trygghetscirkeln består av 8 träffar. Välkommen med din anmälan. Välj dagtid eller kvällstid beroende på vad som passar dig.

Tisdagar, dagtid klockan 14-16
12, 19, 26 september, 3, 10, 17, 24, 31 oktober

Torsdagar, kvällstid klockan 17-19
14, 21, 28 september, 5, 12, 19, 26, oktober, 2 november

Så behandlas dina personuppgifter

I och med att du lämnar in en intresseanmälan för att vara med på Trygghetscirkeln kommer de personuppgifter som du lämnar om dig att behandlas. Behandlingen sker med stöd av samtycke enligt artikel 6.1 a dataskyddsförordningen.

Du kan när som helst kan återkalla ditt samtycke och begära att personuppgifterna raderas eller att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Skicka din begäran om registerutdrag till socialnamnden@nynashamn.se.

Du har i vissa fall rätt att invända mot behandlingen och kräva att personuppgifter raderas, att de begränsas eller att de lämnas ut till dig på ett IT-medium (dataportabilitet). Information om uppgifterna du lämnar kommer att hanteras av två personuppgiftsbiträden. Dina personuppgifter kommer att lagras så länge intresseanmälan är aktuell på kommunens webbsida.

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du når dem via e-postadressen imy@imy.se.

Mer information om Nynäshamns kommuns dataskyddsarbete kan du få på kommunens webbplats eller genom kontakt med kommunens dataskyddsombud.

Kontakt

Familjecentralen

Anna Griffiths
Samordnare
08-520 735 25
anna.griffiths@nynashamn.se


Bahareh Bakhshayesh
Kurator
08-520 681 58
bahareh.bakhshayesh@nynashamn.se


Barnavårdscentralen, Capio
08-120 664 40

Barnmorskemottagningen, Capio
08-120 664 50


Besöksadress

Nynäshamns sjukhus, entréplan

Idunvägen 1, 149 31 Nynäshamn

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: