Förskola på utflykt i skogen

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen kommer du ha de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna. Det kan vara inom pedagogiska eller sociala yrkesområden eller i fritids- eller friskvårdssektorn.

Inom programmet erbjuds du också möjlighet att läsa kurser som förbereder för högskolestudier.

Programmet ger dig kunskaper om människors hälsa, levnadsvanor och hälsofrämjande arbete. Du får också kunskaper i arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor, arbetsskador och god hälsa.

Inriktning fritid och hälsa

Nynäshamns gymnasium erbjuder inom programmet inriktningen Fritid och hälsa. Inriktningen ger dig kunskaper om människors fritid och hälsofrämjande arbete.

Ämnesupplägg

Programgemensamma kurser 700 poäng:

  • Hälsopedagogik, 100 poäng
  • Naturkunskap 1a2, 50 poäng
  • Kommunikation, 100 poäng
  • Lärande och utveckling, 100 poäng
  • Människors miljöer, 100 poäng
  • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
  • Samhällskunskap 1a2, 50 poäng
  • Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
  • Gymnasiearbete, 100 poäng

Barn- och fritidsprogrammets kurs

Skriv tabellbeskrivning här

Inriktning fritid och hälsa, 900 poäng

Fritids- och friskvårdsverksamheter, 200 poäng

Fritids- och idrottskunskap, 100 poäng

Bad- och friskvårdsanläggningar, 100 poäng

Drift och underhåll av fritidsanläggningar, 100 poäng

Aktivitetsledarskap, 100 poäng

Ungdomskulturer, 100 poäng

Idrott och hälsa 2, 100 poäng

Svenska 3, 100 poäng


Yrkesprogram

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. På gymnasieskolans yrkesprogram läser du utbildningar med fokus mot specifika yrken. Du läser både teoretiska och praktiska ämnen, och efter examen kan du oftast börja arbeta direkt med yrket du studerat mot.

Kontakt

Ola Karlsson

studie- och yrkesvägledare
08-520 683 28
ola.karlsson@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?