Utbildning är nyckeln till din framtid

Barnskötare

Vill du ha ett ansvarsfullt, spännande och varierande arbete som ställer krav på professionalitet och kompetens? Då ska du utbilda dig till en efterfrågad barnskötare.

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta som barnskötare. Arbetet är ansvarsfullt, spännande och varierande samtidigt som det ställer krav på professionalitet och kompetens.

Utbildningen är upplagd på två alternativt fyra terminer. Utbildningen genomförs med ett flexibelt upplägg där undervisning i klassrum kombineras med digitala lärmiljöer och/eller distansstudier. Under utbildningen ligger fokus på ett utvecklande, lärande och inkluderande arbetssätt.

På grund av den rådande coronapandemin genomförs utbildningen för närvarande i högre utsträckning genom distanslektioner via lärplattformen itslearning.com.

Praktik (APL)

I utbildningen ingår 10 veckors praktik (APL) uppdelat på två perioder. Där får du möjlighet att se olika typer av verksamheter, samt använda dina teoretiska kunskaper i den praktiska vardagen på en arbetsplats. APL genomförs i samverkan med arbetsgivare i Nynäshamns kommun.

Utbildningens innehåll

Kurser som ingår i Barnskötare, totalt 900 poäng

  • Människors miljöer, 100 poäng
  • Hälsopedagogik, 100 poäng
  • Lärande och utveckling, 100 poäng
  • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
  • Skapande verksamhet, 100 poäng
  • Naturguidning 1, 100 poäng
  • Kommunikation, 100 poäng
  • Pedagogiskt arbete, 200 poäng

Behörighetskrav

Du är behörig att söka till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år som du fyller 20 år.

Behörighetskrav är motsvarande grundskolekompetens. Du som har annat modersmål än svenska ska ha kunskaper som motsvarar svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVA)

Sökande till barnskötarutbildningen ska lämna utdrag ur Polisens belastningsregister (Utdrag enligt 9§ lagen (1998:620) om belastningsregister) i samband med utbildningsstart.

Ansökan

Ansökan är stängd och. Nästa kursstart är i augusti 2021.
Du ansöker till utbildningen på Webbansökan. Kom ihåg att bifoga dina betyg.

Antagningsbesked

Antagningsbesked till kurser skickas till dig senast 1 vecka före kursstart. Skulle du inte vara behörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställd får du besked om detta.

Saknar du något på denna sida?