Utbildning är nyckeln till din framtid

Undersköterska

Vill du utbilda dig till en efterfrågad yrkesroll? Utbildningen öppnar vägar till ett arbete med varierade arbetsuppgifter och arbetsplatser

Utbildningen genomförs med ett flexibelt upplägg där undervisning i klassrum kombineras med distansstudier.

I utbildningen erbjuds stöd i svenska språket (yrkessvenska) både integrerat i undervisningen av yrkeskurserna och som separat lektionstid.

På grund av den rådande coronapandemin genomförs utbildningen för närvarande i högre utsträckning genom distanslektioner via lärplattformen itslearning.com.

Praktik (APL)

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får möjlighet att se olika typer av verksamheter och att pröva dina teoretiska kunskaper i den praktiska vardagen på en arbetsplats. APL genomförs i samverkan med arbetsgivare inom Nynäshamns kommun.

Utbildningens innehåll

Kurser som ingår i Undersköterska, totalt 1.500 poäng

Undersköterskeutbildningen är en påbyggnadsutbildning till vårdbiträdesutbildningen.

  • Vårdbiträde, 800 poäng
  • Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng
  • Valfria kurser från programfördjupningen inom vård- och omsorgsprogrammet (ej engelska eller matematik), totalt 300 poäng
  • Vård och omsorg specialisering, 100 poäng
  • Svenska 1, 100 poäng
    eller kurs Svenska som andraspråk 1, grundläggande, 100 poäng
  • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng

Från och med hösten 2021 kommer en ny utbildningsstruktur att gälla enligt Skolverket.

Behörighetskrav

Du är behörig att söka grundläggande vuxenutbildning från och med
1 juli det år som du fyller 20 år.

Förkunskapskrav: gymnasialt yrkespaket Vårdbiträde.

Språkkunskaper som motsvarar grundläggande svenska, alternativt (för dig som har annat modersmål än svenska) kunskaper som motsvarar avklarade studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVA).

Antagna studerande till undersköterskeutbildningen ska lämna utdrag ur Polisens belastningsregister (Utdrag enligt 9§ lagen (1998:620) om belastningsregister) i samband med utbildningsstart.

Ansökan

Ansökan är stängd. Nästa kursstart är i augusti 2021.
Du ansöker till utbildningen på Webbansökan. Kom ihåg att bifoga dina betyg.

Antagningsbesked

Antagningsbesked till kurser skickas till dig senast 1 vecka före kursstart. Skulle du inte vara behörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställd får du besked om detta.

Saknar du något på denna sida?