Utbildning är nyckeln till din framtid

Vårdbiträde

Vill du i ditt arbete göra skillnad för medmänniskor varje dag?

Som vårdbiträde hjälper du vårdtagare i olika åldrar, från olika kulturella och sociala bakgrunder samt med varierande erfarenheter. Det här är en utbildning för dig som vill arbeta inom vård och omsorg.

Studietiden varierar mellan två till tre terminer beroende av ditt val av studietakt. En lägre takt möjliggör att kombinera studierna med andra kurser alternativt med arbete.

Utbildningen genomförs med ett flexibelt upplägg där undervisning i klassrum kombineras med digitala lärmiljöer och/eller distansstudier. I undervisningen ingår obligatoriska moment som kräver fysisk närvaro i klassrummet samt närvaro i digital lärmiljö cirka två tillfällen i veckan.

I utbildningen erbjuds stöd i svenska språket (yrkessvenska) både integrerat i undervisningen av yrkeskurserna och som separata lektionstillfällen.

På grund av den rådande coronapandemin genomförs utbildningen för närvarande i högre utsträckning genom distanslektioner via lärplattformen itslearning.com.

Praktik (APL)

Du kommer att få göra praktik (APL) på en arbetsplats inom vård och omsorg. Tillfälle för handledning med uppgifter inom vård och omsorg kommer att erbjudas.

Utbildningens innehåll

Kurser som ingår i Vårdbiträde till och med våren 2021, totalt 800 poäng

  • Hälsopedagogik, 100 poäng
  • Medicin 1, 150 poäng
  • Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
  • Psykologi 1, 50 poäng
  • Psykiatri 1, 100 poäng
  • Specialpedagogik 1, 100 poäng
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng
  • Yrkessvenska

Ny utbildningsstruktur från och med hösten 2021 kommer att gälla enligt Skolverket.

Behörighetskrav

Du är behörig att söka grundläggande vuxenutbildning från och med
1 juli det år som du fyller 20 år.

Förkunskapskrav: klar med svenska för invandrare (SFI) kurs C eller motsvarande.

Studerande som blir antagna till utbildningar inom vård- och omsorg ska lämna utdrag ur Polisens belastningsregister (Utdrag enligt 9§ lagen (1998:620) om belastningsregister) i samband med utbildningsstart.

Ansökan

Ansökan är stängd. Nästa kursstart är i augusti 2021
Du ansöker till utbildningen på Webbansökan. Kom ihåg att bifoga dina betyg.

Antagningsbesked

Antagningsbesked till kurser skickas till dig senast 1 vecka före kursstart. Skulle du inte vara behörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställd får du besked om detta.

Saknar du något på denna sida?