På uppdrag av arbetslivet

E-commerce Manager

Det pågår en strukturomvandling inom handel. Omvandlingen är en följd av digitalisering, globalisering och automatisering som möjliggör för nya kundbeteenden, nya affärsmodeller, ökad transparens och internationell konkurrens. E-handeln har utvecklats och vuxit kraftigt, och i takt med digitaliseringens utveckling ökar också behovet av nya yrkesroller.

Om du utbildar dig till E-Commerce Manager, kommer du att kunna ansvara för e-handel på jobbet. Bland dina arbetsuppgifter kommer det att ingå produktuppdatering, orderhantering, digital marknadsföring och digital produktutveckling. Du kommer även driva och utveckla e-handel, samt ha ett helhetsgrepp över operativa resurser.

Utbildningen leder till följande yrkesroller:

  • Digital affärsutvecklare
  • E-Commerce Manager
  • E-handelsansvarig
  • Onlinemarknadsförare - digitala kanaler/sociala medier

Om utbildningen


Startdatum: augusti 2021
Slutdatum: juni 2023

Utbildningen startar under förutsättning att den blir beviljad av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Beslut kommer i januari 2021.

Heltidsutbildning på distans med ett antal seminarie träffar varje termin.
1 veckas studier motsvarar 5 YH-poäng, totalt 80 veckor ger 400 poäng.

Utbildningen varar i ca 2 år och leder till en yrkeshögskoleexamen, motsvarande SeQF-
nivå 5.

Utbildningsplatser: 35

Utbildningen är avgiftsfri och studiestödsberättigande.

Kontakt

Lasse Sahlin

utvecklingsledare
lasse.sahlin@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?