På uppdrag av arbetslivet

Fastighetstekniker

Vill du vara med och förvalta och utveckla arbetsplatser, bostäder och andra byggnader där människor verkar och lever? Bli fastighetstekniker och ta dig an dagens och morgondagens utmaningar med energieffektivisering, fastighetsunderhåll och trygg boendemiljö!

Utvecklingen kring digitalisering, energieffektivisering och smarta tekniska lösningar går snabbt inom fastighetsbranschen. Rollen som fastighetstekniker är en kreativ utmaning för dig som tänker framåt, gillar innovativ teknik och att lösa problem. Det är ett rörligt och fritt jobb med mycket eget ansvar.

Som fastighetstekniker ansvarar du för den dagliga tillsynen av fastigheters tekniska system och anläggningar när det gäller drift, underhåll och skötsel. En stor del av arbetet innebär att energieffektivisera och driftoptimera system inom exempelvis värme och ventilation. Som fastighetstekniker träffar du också mycket människor där relationsskapande är en viktig del av arbetet. Du påverkar genom ditt arbete andras hem- och arbetsmiljö och skapar en fungerande vardag för de som bor eller arbetar i fastigheterna.

Utbildningen leder till följande yrkesroller:

  • Fastighetstekniker
  • Energitekniker
  • Driftstekniker
  • Servicetekniker

Om utbildningen

Startdatum: augusti 2021
Slutdatum: januari 2023

Utbildningen startar under förutsättning att den blir beviljad av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Beslut kommer i januari 2021.


Heltidsutbildning på distans med ett antal träffar i Nynäshamn eller Värnamo.
1 veckas studier motsvarar 5 YH-poäng, totalt 60 veckor ger 300 poäng.

Utbildningen varar i 1,5 år och leder till en yrkeshögskoleexamen, motsvarande SeQF-
nivå 5.

Utbildningsplatser: 30

Utbildningen är avgiftsfri och studiestödsberättigande.

Utbildningen genomförs i samverkan med Campus Värnamo och Jönköping University. Information om antagningsperioden hittar du på Jönköping Universitys webbplats.

Kontakt

Lasse Sahlin

utvecklingsledare
lasse.sahlin@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?