På uppdrag av arbetslivet

Produktionsledare hållbara livsmedel

Effektiv, driftsäker och kvalitativ produktion är avgörande för de svenska livsmedelsföretagens konkurrenskraft. Både specialiserade kunskaper och mer komplexa kompetenser krävs för att tillvarata de möjligheter som en ökad automationsgrad ger. Arbetsledande funktioner med teknisk kompetens och kunskap om bland annat kvalitetssystem är avgörande för att livsmedelsföretagen ska kunna säkerställa effektivitet och konkurrenskraft.

En produktionsledare inom livsmedel har en arbetsledande roll och säkerställer en kvalitativ, säker, effektiv och hållbar produktion. För detta krävs kunskaper och kompetenser inom bland annat automation, tillverkningsprocesser, kvalitetssystem, livsmedelshygien, livsmedelsteknik, optimering av produktionsprocesser, arbetsmiljö och regelverk. Samt förståelse för hållbarhetsaspekter som produkters klimatpåverkan, sårbarhet i råvaruflöden och riskanalys gällande organisationen.


Efter utbildningen kan du jobba som:

  • Arbetsledare, livsmedel
  • Processoperatör, livsmedel
  • Produktionsansvarig, livsmedelslina
  • Produktionsledare, livsmedel

Om utbildningen

Startdatum: augusti 2021
Slutdatum: juni 2022

Utbildningen startar under förutsättning att den blir beviljad av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Beslut kommer i januari 2021.


Heltidsutbildning på distans med ett antal seminarieträffar på Campus Nynäshamn varje termin.
1 veckas studier motsvarar 5 YH-poäng, totalt 43 veckor ger 215 poäng.

Utbildningen varar i ca 1 år och leder till en yrkeshögskoleexamen, motsvarande SeQF-
nivå 5.

Utbildningsplatser: 35

Utbildningen är avgiftsfri och studiestödsberättigande.

Kontakt

Lasse Sahlin

utvecklingsledare
lasse.sahlin@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?