Elever i klassrum

Gymnasiesärskolan

I Nynäshamns gymnasiesärskola finns ett nationellt program för administration, handel och varuhantering. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Ett individuellt program är förlagt på Nynäshamns gymnasium (ytterligare ett individuellt program finns på gymnasiesärskolan Idun).

Programmet för administration, handel och varuhantering

Eleverna får på det här nationella programmet grundläggande kunskaper inom administration, handel och varuhantering. Utbildningen på programmet har viss yrkesinriktning.

På de nationella programmen finns ämnen som alla ska läsa, gymnasiesärskolegemensamma ämnen. Dessutom finns programgemensamma ämnen, programfördjupning och ett individuellt val.

Individuellt program

Individuella program i gymnasiesärskolan är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt samt för att kunna delta i samhällslivet. Innehållet på ett individuellt program kan utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar.

Istället för ämnen läser eleven dessa ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

På ett individuellt program kan man kombinera ämnesområden och ämnen från nationella program. Rektor bestämmer vad eleven kan kombinera.

Dessutom kan eleven ha praktik om rektor bedömer att det är bra för eleven. I stället för betyg i ämnesområdena, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav för grundläggande kunskaper och för fördjupade kunskaper.

Kontakt

Ola Karlsson

studie- och yrkesvägledare
08-520 683 28
ola.karlsson@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?