1
2
3
4
5
6
7
8
9

Guide bygglov

Ansökan

Du ansöker genom att posta din ansökan tillsammans med de bilagor du behöver. När din ansökan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Du får en bekräftelse på detta via brev eller e-post.

Skicka din ansökan med bifogade handlingar till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn

eller till: sbn@nynashamn.se

Följ ditt ärende i diariet

I diariet kan du se status för ditt ärende. Händelser som är under arbete syns inte.

Det betyder begreppen i ansökan

Sökande/byggherre: Den som undertecknar blanketten och till vilken kommunens faktura för bygglovet kommer att ställas.

Fastighetsägare: Den som är lagfaren.

Ärende: Det huvudsakliga ändamålet med denna ansökan.

Nybyggnad: Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats.

Tillbyggnad: Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.

Ombyggnad: Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsad del av byggnaden påtagligt förnyas.

Ändring av byggnad: En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kultur-historiska
värde.

Underhåll: En eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende
eller kulturhistoriska värde.

Rivningsorsak: Till exempel nybyggnad av bostäder, brand, uthyrningssvårigheter med mera.

Annat: Kort beskrivning som kan förtydligas i rutan Beskrivning av projektet.

Byggnad: Vilken typ av byggnad ansökan avser.

Enbostadshus: Ett friliggande bostadshus med en bostadslägenhet.

Enbostadshus i grupp: Minst två friliggande enbostadshus som är avsedda att försäljas, hyras ut eller upplåtas med bostadsrätt.

Parhus: Två direkt sammanbyggda enbostadshus med skilda ingångar från det fria.

Radhus: Tre eller flera direkt sammanbyggda enbostadshus.

Kedjehus: Två eller flera enbostadshus, sammanbyggda med varandra via garage, förråd eller liknande.

Tvåbostadshus: Ett friliggande bostadshus med två bostadslägenheter antingen belägna i skilda plan eller bredvid varandra och i det senare
fallet med gemensam ingång från det fria.

Fritidshus: Ett hus med planerad huvudsaklig användning för fritidsboende.

Flerbostadshus: Den sammanfattande benämningen på bostadshus med tre eller flera bostadslägenheter. Hit räknas även sammanbyggda tvåbostadshus.

Studentbostadshus: Hus avsett att vara varaktigt förbehållet studerande vid universitet eller högskola.

Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning: Hus avsett för äldre och för personer med funktionsnedsättning där boendet är förenat
med service, stöd och/eller personlig omvårdnad.

Annat specialbostadshus: Hus avsett för annat ändamål än hus för äldre eller funktionshindrade och studentbostadshus. Dessa bostäder är
avsedda för temporärt boende och hyrs ut med reducerat besittningsskydd.

Kontakt

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?