1
2
3
4
5
6
7
8
9

Guide bygglov

Kontrollera om fastigheten är en del av en värdefull kulturmiljö

Om din fastighet är en del av en värdefull kulturmiljö behöver du ta hänsyn till det när du förändrar eller bygger nytt.

Om det här inte är aktuellt för dig kan du hoppa vidare till nästa steg. 

Bygga i värdefulla kulturmiljöer

När du ska bygga nytt eller ändra en befintlig byggnad ska du alltid ta hänsyn till hur den planerade förändringen passar in i den omgivande miljön. För byggnader och miljöer av särskilt kulturhistoriskt värde gäller att du ska ta extra hänsyn. Byggnader eller miljöer får inte förvanskas och eventuella ändringar ska ske varsamt. Detta gäller alla förändringar även om de inte är bygglovspliktiga.

Kulturhistoriskt värde kan bestå av olika saker. Det kan vara en byggnad som på något sätt är unik, kanske det är en av få som är välbevarade från en viss stil eller tidsperiod. Men en kulturmiljö kan också vara en helhetsmiljö som är viktig att värna om för att förstå historien om platsen och hur människor har levt och verkat här. Platsen i sig kan också vara förknippad med en historisk händelse eller en viktig person och därför vara värd att bevara.

Kontakta kommunantikvarien i ett tidigt skede

När du söker lov eller gör en anmälan för ett område som kan ha ett kulturhistoriskt värde skickas alltid en remiss till kommunantikvarien för bedömning av vilka åtgärder du får genomföra. Om du vill ta reda på vad som gäller redan innan du gör dina ansökan kan du själva kontakta kommunantikvarien. Du kan också få råd om renovering och materialval ur byggnadsvårdssynpunkt. För att kunna göra en bedömning behöver vi nästan alltid ett foto på byggnaden eller området.

Fornlämningar på din mark

Om det skulle kunna finnas fornlämningar på den mark du ska bygga på är du som fastighetsägare eller exploatör ansvarig för att se till att detta utreds och att eventuella fornlämningar inte skadas.

Om du misstänker att fornlämningarna berörs av dina byggplaner är du skyldig att ta kontakt med antikvariska myndigheter, exempelvis kommunantikvarien. Det är sedan Länsstyrelsen som beslutar om vilka åtgärder som ska göras.

Kontakt

Sanna Jonsson

antikvarie, planarkitekt
08-520 684 85
sanna.jonsson@nynashamn.se

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?