1
2
3
4
5
6
7
8
9

Guide attefallsåtgärd

Sammanfattning

 • Skicka in din anmälan i god tid innan du planerar att starta ditt byggprojekt.

 • Börja med att kontrollera om din planerade byggnation är en så kallad attefallsåtgärd. Mer information om vad som gäller för de vanligaste åtgärderna hittar du här.

 • Kontrollera i detaljplanen vilka regler som gäller för din fastighet.

 • Kontrollera om strandskydd gäller, om din fastighet tillhör en värdefull kulturmiljö eller inom ett område som är av riksintresse för totalförsvaret.

 • Om du ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp tillkommer kostnad för detta.

 • Se till att din ansökan är komplett och korrekt innan du skickar in den. Din ansökan ska innehålla:

  • En anmälningsblankett skapas när du följer anvisningarna i e-tjänsten.
  • Situationsplan.
  • Planritning.
  • Fasadritning.
  • Sektionsritning.
  • Konstruktionsritning eller teknisk beskrivning.
  • Förslag på kontrollansvarig och förslag på kontrollplan om det krävs för åtgärden.

 • Påbörja inte ditt byggprojekt innan du har fått ett startbesked.

 • Använd inte byggnaden förrän du har fått ett slutbesked.

Kontakt