1
2
3
4
5
6
7
8
9

Guide attefallsåtgärd

Startbesked och slutbesked

När du har fått ett startbesked kan du börja bygga. Innan du får börja använda din färdiga byggnad behöver du också ett slutbesked.

Ett startbesked gäller i två år från beslutsdatumet.

Innan du får börja bygga måste du invänta:

  • Skriftligt startbesked. I startbeskedet står vilken kontrollplan som gäller för ditt bygge, vilka villkor som gäller och vilka handlingar du eventuellt ska lämna in efter ditt bygge för att få slutbesked. För att få ett startbesked behöver du i vissa fall först ha ett tekniskt samråd med kommunens bygglovshandläggare.

Tekniskt samråd

Vissa ärenden kräver ett tekniskt samråd inför beslut om startbesked. På samrådsmötet går vi bland annat igenom:

  • hur arbetet ska planeras och organiseras
  • förslaget till kontrollplan
  • övriga handlingar som behövs för att vi ska kunna ge ett startbesked

Efter samrådet skriver handläggaren protokoll och du får ett startbesked. Ibland kan det hända att de tekniska handlingarna måste kompletteras eller revideras innan du får startbeskedet. När du har fått startbeskedet kan du påbörja åtgärden.

Ärenden med start innan 9 maj 2022 kan du fylla i blanketten Begäran om slutbesked.

Om du har ärenden som startade efter 9 maj 2022 använder du e-tjänsten. Klicka på länken nedan.

Kom ihåg att bifoga handlingarna! Vilka handlingar som krävs vid begäran om slutbesked hittar du i ditt startbesked.

I ditt beslut framgår om du har rätt att överklaga det, när du senast ska överklaga och hur du går till väga. Här hittar du allmän information om att överklaga kommunens beslut.

Kontakt