1
2
3
4
5
6
7
8

Guide förhandsbesked

Det här är en guide för dig som vill ansöka om förhandsbesked inför ett bygglov.

Att söka förhandsbesked är frivilligt och främst aktuellt när du vill bygga utanför detaljplanerat område. Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område.

Kontakt