1
2
3
4
5
6
7
8
9

Guide marklov

Sammanfattning

 • Skicka in din ansökan i god tid innan du planerar att starta ditt byggprojekt.

 • Börja med att kontrollera i detaljplanen vilka regler som gäller för din fastighet.

 • Kontrollera om strandskydd gäller och om din fastighet tillhör en värdefull kulturmiljö.

 • Se till att din ansökan är komplett och korrekt innan du skickar in den.
  Din ansökan ska innehålla:

  • En anmälningsblankett skapas när du följer anvisningarna i e-tjänsten.
  • Situationsplan.
  • Markplaneringsritning.
  • Ritning marksektioner.
  • Förslag på kontrollplan.
 • Påbörjan inte ditt byggprojekt innan du har fått ett startbesked.

Kontakt