1
2
3
4
5
6

Guide rivningslov och rivningsanmälan

Sammanfattning

 • Skicka in din ansökan i god tid innan du planerar att börja riva.

 • Se till att din ansökan är komplett och korrekt innan du skickar in den.
 • Se till att din ansökan är komplett och korrekt innan du skickar in den.

  De här handlingarna ska du skicka in:

  • En anmälningsblankett skapas när du följer anvisningarna i e-tjänsten.
  • Fotografier.
  • Situationsplan.
  • Kontrollplan/rivningsplan.
  • Avfallsinventering.
  • Fasadritning (vid rivning av del av byggnad).
  • Planritning (vid rivning av del av byggnad).
 • Påbörja inte din rivning förrän du har fått startbesked.

Kontakt