Energi och uppvärmning

Energi är viktigt för att samhället ska fungera, men det påverkar också miljön. Genom att använda mindre energi och smarta energieffektiva lösningar kan vi tillsammans se till att vår påverkan blir så liten som möjligt.

Solenergi

Solens energi kan tas tillvara på två olika sätt. Antingen kan solens strålar omvandlas till värme med hjälp av solfångare eller till el med hjälp av solceller. Här hittar du mer information om solenergi:

Solfångare och solcellspaneler

Solfångare och solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är bygglovsbefriade i vissa fall. Det gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader. Läs mer om du behöver bygglov här.

Solelportalen

På webbplatsen Solelportalen hittar du Energimyndighetens samlade information och vägledning om solel.

Solkarta över Nynäshamn

Med hjälp av den digitala tjänsten solkartan kan du se hur mycket solenergi som når ditt tak och bedöma om det är lämpligt att installera solfångare eller solceller. Solkartan är framtagen av energi- och klimatrådgivningen.

Energi- och klimatrådgivning

En opartisk och kostnadsfri tjänst dit du kan vända dig för att få rådgivning. Du kan bland annat få råd om hur du kan göra för att:

  • minska energianvändningen i din bostad eller lokal
  • sänka dina energikostnader
  • optimera ditt uppvärmnings- eller ventilationssystem
  • minska din klimatpåverkan
  • få en mer energieffektiv bostad genom bättre fönster, isolering och belysning

Kontakt

Julia Nordström

miljö- och klimatstrateg
08-520 684 46
julia.nordstrom@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?