Dialogmöte om Fållnäsviken

Vattenmiljön i Fållnäsviken är inte så bra som den skulle kunna vara, bland annat är viken påverkad av övergödning. Därför har Nynäshamns kommun påbörjat ett arbete med att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram. Nu bjuder vi in till ett dialogmöte för att informera om projektet och tillvarata lokal kännedom om platsen. Anmäl dig i formuläret nedan senast den 1 september!

Dag, tid och plats

Torsdagen den 8 september klockan 18-20. Bondängsvägen 26a 148 60 Stora Vika.

Om dialogmötet

Under mötet ger vi en en introduktion till projektet med att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för Fållnäsviken. Experter från Norconsult berättar kort om hur läget ser ut för viken idag, vilka påverkanskällor som finns och ge goda exempel på olika typer av åtgärder som eventuellt skulle kunna genomföras för att förbättra situationen. Fokus under mötet kommer ligga på dialog om hur vi gemensamt kan arbeta för en bättre miljö i Fållnäsviken och samtidigt förbättra förutsättningar för lantbruket och andra näringar i området.

Anmälan - senast den 1 september

Samtycke * (obligatorisk)
Samtycke

Vill du anmäla flera personer får du öppna formuläret igen.

Kontakt

Julia Nordström

miljö- och klimatstrateg
08-520 684 46
julia.nordstrom@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?