Man och kvinna med son på cykel

Mobilitetsveckan

16-22 september varje år uppmärksammas Europeiska Mobilitetsveckan runt om i Europa. Mobilitetsveckan är ett initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Nynäshamns kommun har uppmärksammat mobilitetsveckan många gånger och gör det även i år. Deltagandet är en del av vårt arbete med att se till att fler kommuninvånare väljer att resa hållbart - både för miljöns och för sin egen skull.

Aktiva trafikanter

I år genomför vi återigen aktiviteten "Aktiva trafikanter" för kommunens fjärdeklassare. Aktiva trafikanter syftar till att ge målgruppen en grundläggande utbildning i trafiksäkerhet och att väcka ett intresse och engagemang för hållbart resande bland eleverna.

  • Reflextest. Syftar till att öka elevernas förståelse för vikten av att använda reflex i trafiken. Vi låter eleverna testa skillnaden på föremåls synlighet i mörker om de är utrustade med eller utan reflex.
  • Säker cykel. Eleverna lär sig vad som krävs att en cykel ska ha enligt lag och vad som kan vara bra att ha. Eleverna får även lära sig mer om vägmärken.
  • Äggfallet. Eleverna får reflektera kring cykelhjälmen och vikten av att använda hjälm.
  • Trafikquiz. Här får eleverna testa sina kunskaper om trafik och trafiksäkerhet.

Ny cykelpump i Ösmo

Under mobilitetsveckan har vi monterat en stationär cykelpump vid busstorget i Ösmo. Cykelpumpen har tre ventiltyper: vanlig cykelventil, bilventil (för till exempel mountain bikes och barnvagnar) eller prestaventil (för till exempel landsvägscyklar).

Andra projekt kopplat till temat Hållbart resande

Cykelvänligast. Nynäshamns kommun är med i projektet Cykelvänligast där kommunens cykelvänlighet kartläggs. Utifrån resultatet ska en plan tas fram för hur kommunhuset, och i förlängningen hela kommunen, kan bli en mer cykelvänlig arbetsplats.

Fossilfritt 2030 i Stockholms län. Under perioden 2020–2022 medverkar Nynäshamns kommun i projektet Fossilfritt 2030 som stöttar de offentliga organisationerna i omställningen till fossilfria transporter samt påskynda och stötta näringslivets omställning så att 2030-målet kan nås.

Fakta om Europeiska Mobilitetsveckan

Europeiska mobilitetsveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Kampanjen omfattar ett stort antal länder i Europa. Varje kommun utformar sina egna aktiviteter. Det kan handla exempelvis om aktiviteter inom kollektivtrafik, gång och cykel, men också resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering för attraktiva tätorter.

Den Europeiska mobilitetsveckan äger rum 16–22 september varje år. Den Eupropeiska Mobilitetsveckan hetter förut Trafikantveckan.

Kontakt

Julia Nordström

miljö- och klimatstrateg
08-520 684 46
julia.nordstrom@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: