1
2
3
4
5
6
7
8
9

Guide bygglov

Handläggningstid och kostnad

Hur mycket det kostar att ansöka om lov eller göra en anmälan beror på vilken åtgärd du ska göra. Utöver kommunens avgift för att hantera ansökan tillkommer det oftast kostnad för kartunderlag.

I beslutet om bygglov eller startbesked finns information om hur mycket du ska betala. Fakturan kommer separat efter att du har fått ditt beslut.

När du ska söka bygglov eller göra en bygganmälan är det bra att vara ute i god tid. På våren får vi in extra många ärenden, så ansök gärna en annan tid om du har möjlighet.

Så lång tid tar det

Så lång tid tar det

Handläggningstiden är normalt tio veckor för bygglov och fyra veckor för anmälningsärenden. Handläggningstiden räknas från att ditt ärende är komplett. Om ditt ärende behöver kompletteras hör vi av oss till dig och då kan det ta längre tid att få ett beslut.

Ibland tar det längre tid

I vissa fall måste remisser skickas till olika instanser, sakkunniga eller andra berörda innan ärendet avgörs. De flesta beslut fattas av handläggaren själv, men avvikande och komplicerade ärenden beslutas av byggnadsnämnden som sammanträder en gång per månad. Därför kan handläggningstiden ibland behöva förlängas. I sådana fall meddelar vi dig.

Så mycket kostar det

Exempel på kostnader för vanliga åtgärder

Exempel på avgifter för bygglov och bygganmälan

Åtgärd

Avgift

Bygglov


Nybyggnad av enbostadshus och garage, 80-180 m²

29 500 kronor

Nybyggnad av enbostadshus och garage, 180-300 m²

36 500 kronor

Tillbyggnad av enbostadshus upp till 15 m²

4 400 kronor

Tillbyggnad av enbostadshus, 15-40 m²

6 500 kronor

Skärmtak upp till till 20 m²

4 400 kronor

Mindre fasadändring

3 600 kronor

Nybyggnad av garage, 15-40 m²

6 500 kronor

Mur eller plank vid enbostadshus

3 600 kronor

Installation av eldstad/kamin i enbostadshus

2 100 kronor

Bygganmälan


Bygglovbefriad komplementbyggnad, Attefallshus, max 30 m²

6 500 kronor

Bygglovbefriad komplementbostadshus, Attefallshus, max 30 m²

13 900 kronor

Bygglovbefriad tillbyggnad av enbostadshus, max 15 m²

4 400 kronor

Förhandsbesked


Förhandsbesked inom planlagt område

5 600 kronor

Förhandsbesked utanför planlagt område, ber huvudbyggnad

11 300 kronor

Kartor (underlag för situationsplan)


Nybyggnadskarta för område anslutet till kommunalt vatten och avlopp.

8 400 kronor

Utdrag ur baskarta, standard A4

800 kronor

Andra vanliga avgifter


Återtaget ärende. Debitering sker för nerlagd tid.

1000 kronor/timme

Avvisat ärende. Debitering sker för nerlagd tid.

1000 kronor/timme

Kostnad om du inte får startbesked eller om du återtar ditt ärende

Om du inte får startbesked betalar du ändå hela avgiften.

Om du själv återtar ditt ärende innan det blivit beslutat debiterar vi nedlagd tid med 1000 kronor per timme.

Tillkommande kostnader

Det kan tillkomma andra avgifter för exempelvis kartunderlag, planavgift, planavvikelser, grannhöranden, remisser och kungörelser. Vid extra tidskrävande ärenden tillkommer tidsersättning.

Om du ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp tillkommer också kostnad för detta. Det gäller även anslutning till attefallshus. Läs mer om kostnad för att ansluta till vatten och avlopp här.

Kontakt

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?