Earth hour - är du med?

Lördagen den 27 mars klockan 20.30-21.30 genomförs världens största klimatmanifestation. Vi kommer under den timmen att släcka ner kommunhuset och stadshusplatsen - visa ditt stöd för klimatet genom att släcka ljuset du också! Du kan även låta Earth hour bli startskottet för din egen hållbarhetsresa genom att haka på kampanjen.

Kampanjen innehåller 50 små och stora förändringar som varje medborgare kan göra i vardagen för att bidra till en mer hållbar planet och liv. Några exempel på förändringar:

 1. Låt gräsmattan växa
 2. Köp bara den mat du tänker äta
 3. Bara kiss, bajs och toalettpapper i toan
 4. Bli lunchvegetarian
 5. Bygg en holk

Här kan du välja de förändringar som passar just dig »

Så här jobbar kommunen med Världsnaturfondens kommunförändringar

 1. Låta gräsmattor och ängsmarker blomma

  Under 2019 började kommunen omvandla utvalda gräsytor till ängar för att bidra till den biologiska mångfalden. Rent praktiskt går det till så att kommunen har slutat klippa vissa delar som har förutsättning att bli äng. I Nynäshamns kommun är jorden på de flesta ställen lerig och rik och en äng föredrar mager och näringsfattig jord. Därför klipper vi gräset och forslar bort det på hösten. Det gör att marken så småningom blir mager och näringsfattig, vilket passar en äng.
 2. Restaurera och skydda kommunala våtmarker

  I kommunens yt- och grundvattenplan presenteras riktlinjer för kommunens arbete med våtmarker. Här framgår bland annat att våtmarkerna inte ska påverkas negativt av exploatering.
 3. Låta gammelskogar växa

  Den här utmaningen handlar om att kommunen ska avsätta gammelskogar som naturreservat för att bevara dessa värden för framtida generationer. Nynäshamns kommun äger mycket skog vilket ger kommunen goda förutsättningar att skydda gammelskog. Några gammelskogar som ligger på kommunal mark omfattas redan idag av områdesskydd genom naturreservatet Ören.
 4. Införa miljözoner på centrala gator i kommunen

  Den här utmaningen bedöms inte vara relevant för Nynäshamns kommun.
 5. Upphandla laddbara elbilar och/eller biogasbilar till den egna fordonsflottan vid nästa nyinköp

  Kommunen fasar succesivt ut fossilberoende fordon till förmån för fossilbränslefria alternativ.
 6. Bidra till att publik laddinfrastruktur för personbilar byggs/etableras i kommunen

  Kommunen har just nu 18 publika laddpunkter för elbil i kommunen och enligt kommunens klimat- och miljömål ska andelen öka.
 7. Införa en tjänsteresepolicy i kommunen som förespråkar tåg, buss och båt och begränsar inrikesflyg

  Kommunen har en resepolicy för tjänsteresor och syftet med den är att medarbetare och politiker ska välja miljöeffektiva, väl motiverade samt kostnads- och resurseffektiva resor i arbetet. Resepolicyn prioriterar resor med gång, cykel och kollektivtrafik och slår fast att flyg endast undantagsvis ska användas vid inrikesresor.
 8. Sätta upp mål för att minska sina utsläpp ur ett konsumtionsperspektiv

  Kommunen har redan idag mål för konsumtionsbaserade utsläpp. Dessa mål anger till exempel att utsläppen från kommunens livsmedelsinköp ska minska, att endast fossilbränslefria verksamhetsfordon ska köpas in och att all nybyggnation av kommunala fastigheter ska ske miljövänligt.
 9. Beräkna kommunens klimatpåverkan från skolmaten, och sätt upp mål för måltidspolicyn om hur klimatpåverkan ska minska med tiden

  Varje år följer kommunen upp klimatpåverkande utsläpp från organisationens livsmedelsinköp. Målet är att växthusgasutsläppen från dessa inköp ska minska.
 10. Eliminera 10 procent av vandringshindren i vattendrag med höga naturvärden för att säkerställa fri passage upp- och nedströms för alla migrerande arter

  I kommunens översiktsplan står det att kommunen ska arbeta långsiktigt med att undanröja vandringshinder för fisk. I kommunens yt- och grundvattenplan finns det en kartläggning av de vandringshinder som finns och kommunen arbetar med att röja bort dessa hinder.
 11. Besluta om en kommunal kusthavsplan senaste mars 2022 där kust, havsområde och koppling till grannkommuner och landbaserade aktiviteter ska ingå

  Kommunen har en yt- och grundvattenplan som bland annat beskriver hur vattenkvaliteten ska förbättras på olika sätt i kommunens naturvatten.
 12. Göra kommunens kapitalförvaltning mer hållbar

  Kommunen har en finanspolicy som bland annat säger att ekonomiska placeringar ska undvikas i företag som bedriver uppenbart miljöstörande verksamhet.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?