16 nov 2021

Internationellt besök hos kaninerna

Under det internationella besöket på Vanstaskolan fick ett par av projektdeltagarna tillsammans med kaniner vara med på bild i kommunens sociala medier.

Saknar du något på denna sida?