10 nov 2022

Tidskriften Elevhälsa på besök

Vi har haft besök av reporter och fotograf från tidskriften Elevhälsa.

De var intresserad av vårt projekt med kaniner i undervisningen. Liga Ots och jag, Maria Lindelöf Staverud, blev intervjuade liksom ett antal elever.

Nu ser vi fram emot publicering. Förstod det som att det ska bli ett reportage på cirka tre sidor i deras tidskrift.