30 jan 2023

Goda resultat av projektet

Nu är vårterminen igång och lärarna som deltar i Erasmus+ projektet planerar vårens aktiviteter för eleverna.

Kaniner på snötäckt innergårdFörstora bilden

Denna termin är den sista i det treåriga projektet. Eftersom resultaten är goda planeras det även för hur projektet ska kunna omvandlas till en ordinarie del undervisningen. Under projekttiden har deltagande lärare utvecklat undervisningen genom att testa olika arbetsmetoder där kaninerna är delaktiga på olika sätt. Kaninerna kan vara en del av undervisningsupplägget på lektionen, exempelvis en NO-lektion där man jämför skillnader och likheter mellan harar och kaniner. En annan arbetsmetod är när elever, som behöver färdighetsträning, läser för kaninen istället för en lärare. Stressen hos eleven kan minska och färdighetsträningen blir då mer effektiv. Många elever har utvecklats både kunskapsmässigt och socialt, vilket är ett av målen med projektet.

Lärarna kan även se andra resultat än de som ingår i projektet. En fördel med att kaninerna bor på en av skolans innergårdar är att många spontanbesök uppstår. Många elever, både yngre och äldre, tycker om att gå ut till kaninerna och bara vara. Det är viktigt även för unga att få en stund med vila utan krav att prestera.

På bilden ses kaniner på innergården ätandes på matrester från hem- och konsumentundervisningen. Genom att detta ges till kaninerna är de även en del av skolans hållbarhetsarbete.

Saknar du något på denna sida?