Sök
Vanstaskolan 4-9

Vanstaskolan 7-9

Ösmo centrum 6, 148 21 Ösmo

På Vanstaskolan 7-9 lägger vi ett starkt fokus på trygghet, studiero och lärande. Här arbetar vi aktivt för att alla ska utvecklas till lärande, aktiva och ansvarskännande individer. Välkommen till Vanstaskolan!

Vanstaskolan 7-9 är en högstadieskola samt en grundsärskola som ligger centralt placerat i Ösmo.

Med tydliga rutiner och metoder för undervisning skapar vi en god och trygg arbetsmiljö där studiero råder.

Ansvar och stöd

Varje elev tränas i att vara ansvarig för sitt eget lärande. En ökad ansvarskänsla och självförtroende är en viktig del av skoltiden.

Vi ger också det stöd och den stimulans som krävs för att varje elev ska uppnå målen och känna stolthet över det egna resultatet.

Digitalisering

Vanstaskolan 7-9 är duktiga på att arbeta med digitala verktyg. Personalen har en hög it-kompetens. Alla elever tillhandhålls en egen dator för skolarbetet.

Läs mer om särskolans verksamhet under sidan Särskolan, avdelningen Hitta skola.

Vanstaskolan byggdes på 1970-talet och har modulvis byggts till under olika etapper. Vi har en stor idrottshall, simhall och matsal i direkt anslutning till skolan och i närheten finns även vårt välfyllda skolbibliotek.

Med en tillgänglig skolgård i direkt anslutning till grönområden vilket skapar möjlig till en rolig och stimulerande utevistelse.

Trygghet och studiero är Vanstaskolans viktigaste fokusområden.

På vår skola ska varje elev känna sig respekterad och inkluderad.

Vi arbetar främjande och förbyggande utifrån ett hälsofrämjande arbetssätt, med fokus på relationer.

Skolans elevhälsoteam består av skolsköterska, kurator, skolpsykolog, skolläkare, specialpedagog, speciallärare och rektor.

Det främjande trygghetsarbetet sker i nära samarbete med socialtjänst och polis.

Nynäshamns kommun har ett unikt samarbete med storklubben i fotboll, AC Milan. I kommunen finns fotbollsprofiler där AC Milan Academy ansvarar för upplägget. Alla elever på högstadiet (årskurs 7-9) och i gymnasiet kan söka till fotbollssatsningen som finns på kommunens alla tre högstadieskolor samt Nynäshamns gymnasium.

På fotbollsprofilen får du chans att satsa på fotboll. Profilen leds av en professionell tränare från AC Milan Academy och du lär dig AC Milans metodik och den italienska fotbollskulturen.

Upplägg

Du tränar i anslutning till ordinarie skoltid och har lektioner som teori, videoanalys och italienska språket. Träningarna, som är upp till tre gånger i veckan, hålls på Kvarnängens IP och är ett komplement till spel med ordinarie lokala klubblag.

Elever som går på andra skolor utanför Nynäshamns kommun måste först söka in till fotbollsprofilens uttagning, som sker varje år i maj månad, och sedan söka till någon av högstadieskolorna Gröndalsskolan, Vanstaskolan eller Viaskolan.

Ansökan

Ansökningar för högstadiet årskurs 7-9 är öppen mellan 15 mars och 15 april varje år, med uttagningar under maj månad som meddelas direkt från AC Milan.

Ansökan sker via AC Milans webbplats för fotbollsprofilen.

Frågor om verksamheten kan ställas till info@acmilanacademy.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?