Vanstaskolan F-3

Ösmo centrum 6, 148 21 Ösmo

Vanstaskolan F-6

På Vanstaskolan vill vi erbjuda en inspirerande, aktiv, positiv och utmanande skolmiljö. Vi arbetar i små klasser och rör på oss varje dag. Skolan har rymliga lokaler i Ösmo centrum med fin utomhusmiljö där vi gärna har delar av undervisningen. Välkommen till Vanstaskolan F-6.

Vanstaskolan är en grundskola för årskurserna F-6 och en grundsärskola, Linden, med tio elever.

Vår skola utmärker sig med engagerade pedagoger som vill att alla elever lyckas utifrån sina förutsättningar, får en fin skolgång och lär för livet. Här ska alla känna trygghet och få studiero för att utvecklas i sitt eget lärande. Skolans ledord är: ”Trygghet för alla!”

Värnar om att ha mindre grupper

På Vanstaskolan har vi möjlighet att arbeta i mindre grupper, med 20 elever per klass. Detta värnar vi om, då vi ser att elevernas kunskapsutveckling och pedagogernas arbetsmiljö påverkas positivt.

Vi månar också om daglig rörelse som bidrar till att både hjärna och hjärta mår bra. Under hela skoldagen har våra elever minst 60 minuters aktiv rörelse.

Stark gemenskap

Varje parallell arbetar tillsammans för att ge hela årskullen en fin och likvärdig skolgång. Eleverna får en stark gemenskap och lärarna får en styrka i det kollegiala samarbetet och hela vår skolutveckling.

Läs mer om Lindens verksamhet under Särskolan.

Lokaler och skolgård

Vanstaskolan är en enplansbyggnad i Ösmo centrum med gott om plats för både skola och fritids. Alla klassrum är utrustade med teknik som smartboard, digital kamera och Ipads i halvklassuppsättning.

Vår stora skolgård uppmuntrar till lek och rörelse. Här finns lekställningar, grönområden, grusplan, ett skogsparti och två rörelseområden. Vår fina utemiljö gör det också möjligt att ha undervisning utomhus i alla ämnen.

Trygghet och hälsa

Gemenskap, goda relationer och social utveckling är grunden till att alla Vanstaskolans elever ska lyckas med sina studier. Vi arbetar för att alla ska visa varandra omtanke, hänsyn och respekt. Vårt trygghetsteam består av rektor, kurator, speciallärare, pedagog och lärare.

Vår rastLEKvärd erbjuder aktiviteter på rasterna.

Vanstaskolans elevhälsoteam arbetar förebyggande, främjande och åtgärdande i nära kontakt med arbetslagen. Teamet består av rektor, skolsköterska, speciallärare, specialpedagog, skolkurator och skolpsykolog.

Fritidshem

Vi har tre fritidshemsavdelningar, en för år F-1, en för år 2-3 och en för mellanstadiebarn. Utifrån en årsplanering med teman erbjuder varje avdelning stimulerande aktiviteter, rekreation och vila. Även skolans slöjdsal och idrottssal används på fritidstid.

Vi samarbetar med Kulturskolan och har varje vecka skolkör och dans som leds av en sångpedagog och danspedagog.

Minst en gång i veckan besöker våra fritidsavdelningar idrottsplanen och närliggande skogsområden. Det ger oss möjlighet till en uppdelad, rolig och lärorik utevistelse.

För telefonnummer till fritidshemsverksamheten, se Kontakt (under kartan).

Karta

Kontakt

Fritidshem

Avdelning Rönnen, år F-3
08-520 735 28

Avdelning Skogen, år 2-6
08-520 735 29

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?