Sök
Test

Viaskolan F-5

Skolgatan 35-37, 149 30 Nynäshamn

Med ett lugnt läge i ett av Nynäshamns villastadsområden erbjuder vi en skola med god stämning, lång tradition och trygg atmosfär. Välkommen till Viaskolan F-5.

Viaskolan F-5 invigdes 1905 och är en mellanstor tvåparallellig skola. Här bemöts alla elever och vuxna väl och skolan präglas av studiero.

Våra hörnstenar – vilja, ansvar, respekt och attityd – känns och syns i både klassrum, korridorer och på vår skolgård.

Goda studieresultat

Viaskolan har goda studieresultat. Vi är också en skola för alla. Genom tydliga mål och anpassningar i undervisningen har varje elev förutsättningar att förstå vad som förväntas och får sina behov tillgodosedda.

Vi ser alla elevers kompetens och arbetar med både grupp- och individfokus.

Klasslärare

Klasserna på Viaskolan F-5 har klasslärare istället för ämneslärare, vilket ger en god stabilitet och trygghet för eleverna.

Vår skola är en klassisk, charmig skolbyggnad i sten och ligger i ett lugnt villastadsområde. I alla klassrum finns moderna, digitala hjälpmedel såsom pedagogiska smart boards. Alla elever i årskurs 4-5 har tillgång till egen iPad. På skolan finns välfungerande specialsalar för alla praktiskestetiska ämnen och dessutom en fullstor och väl utrustad idrottshall samt en matsal. Lite extra stolta är vi över vårt välbesökta bibliotek. Hit går varje klass minst en gång i veckan för att låna böcker.

Viaskolans skolgård är välutrustad med tillgång till såväl fotbollsplan som skogsområde, samt utrymmen för lek för både äldre och yngre elever. På rasterna deltar pedagogerna aktivt i barnens lek. Vi har en stimulerande utomhusmiljö och bedriver gärna delar av den pedagogiska verksamheten utomhus. Vi har trivselledare, elever som leder andra elever i lek varje förmiddagsrast.

Viaskolan F-5 delar skolbyggnad med Viaskolan 6-9, högstadiet där många av våra elever väljer att studera vidare.

Skolans elevhälsoteam arbetar övergripande för att skolan ska förbli en trygg och sund plats. Även klassråd och elevråd arbetar aktivt och löpande med gruppstärkande aktiviteter.

Varje läsår inleds med en smart start-vecka, då vi talar om klassens regler, om hänsyn och hur vi ska vara mot varandra.

Vårt fritidshem erbjuder stimulerande och varierande aktiviteter för att stärka elevernas utveckling och kamratskap även under fritiden.

Fritidsverksamheten är väl planerad med fasta rutiner och vi håller en nära kontakt med såväl mentorer som med vårdnadshavare.

Mellanstadiebarnen i klass 4 och 5 träffas och har roligt i en egen, åldersanpassad fritidsklubb.

För telefonnummer till fritidshemsverksamheten, se Kontakt (under kartan).

Karta

Kontakt

Camilla Berggren

Tillförordnad biträdande rektor för fritidshem
08-520 666 86
camilla.berggren@nynashamn.se

Andreas Bolt

Administrativ chef
08-520 666 97
andreas.bolt@nynashamn.se

Fritidshem, avdelning
för årskurs F-1

076-125 82 52

Öppettider

Huvudentrén låses klockan 16.30. För att komma in och hämta på fritidshemmet ring 076-125 82 52.

Fritidshem, avdelning
för årskurs 2-3

076-125 86 85

Öppettider

Huvudentrén låses klockan 16.30. För att komma in och hämta på fritidshemmet ring 076-125 82 52.

Fritidsklubben, årskurs 4-5

076-125 85 96

Öppettider

Huvudentrén låses klockan 16.30. För att komma in och hämta på fritidshemmet ring 076-125 82 52.

Viaskolan

Skolgatan 35-37
149 30 Nynäshamn

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?