Tre tonåringar sitter på rad och skrattar. En pojke tittar in i kameran och ler.

Elev för en dag – kom och prova på!

Upplev vårt gymnasium på riktigt. Kom och skugga en elev för en dag. Ta chansen att säkra hur vi kan bli din framtida studieplats. Anmäl dig nedan så återkommer vi till dig!

Varmt välkommen!

I och med att du lämnar in en intresseanmälan kommer de personuppgifter om dig som du lämnar behandlas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Kommunstyrelsen. Behandlingen sker med stöd av samtycke enligt artikel 6.1 a dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och begära att personuppgifterna raderas.

Uppgifterna behandlas för att kunna skicka information om informationsträffar och utbildningstillfällen gällande frivilliga resursgruppen (FRG). Uppgifterna kommer hanteras av kommunstyrelsens kansliavdelning och kan komma att delas med kommunens avtalade FRG-ansvariga.

Kommunstyrelsen har ett dataskyddsombud. Du kontaktar dataskyddsombudet via telefon 08-520 684 55 och e-post dataskyddsombud@nynashamn.se.

Mer information om personuppgiftsbehandling
Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos kommunstyrelsen. Skicka din begäran om registerutdrag till kommunstyrelsen@nynashamn.se.

Du har i vissa fall rätt att invända mot behandlingen och kräva att personuppgifter raderas, att de begränsas eller att de lämnas ut till dig på ett IT-medium (dataportabilitet). Information om uppgifterna du lämnar kommer att hanteras av två personuppgiftsbiträden. Dina personuppgifter kommer att lagras så länge intresseanmälan är aktuell på kommunens webbsida.

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du når dem via e-postadressen imy@imy.se.

Mer information om Nynäshamns kommuns dataskyddsarbete kan du få på kommunens hemsida eller genom kontakt med kommunens dataskyddsombud.

Kontakt

Nynäshamns gymnasium

08- 520 683 50
gymnasieskolan@nynashamn.se
Besöksadress: Kvarnvägen 4,
149 45 Nynäshamn

 

Expeditionens öppettider

måndag 9-16
tisdag-torsdag 8-16
fredag 9-12

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: