Tre flickor

Tävla och vinn biobiljetter!

  • Ange hur många brickor det är i burken.
  • Beskriv vad som är viktigt för just dig när du väljer program och gymnasium.
  • Fyll i din kontaktinfo
  • Här kan du också ställa en fråga, vi återkommer till dig med svar.

De 3 vinnarna får varsin biocheck till ett värde av 300 kronor/styck. Vid fler lika svar görs en lottning.

I och med att du lämnar in en intresseanmälan kommer de personuppgifter om dig som du lämnar behandlas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Kommunstyrelsen. Behandlingen sker med stöd av samtycke enligt artikel 6.1 a dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och begära att personuppgifterna raderas.

Uppgifterna behandlas för att kunna skicka information om informationsträffar och utbildningstillfällen gällande frivilliga resursgruppen (FRG). Uppgifterna kommer hanteras av kommunstyrelsens kansliavdelning och kan komma att delas med kommunens avtalade FRG-ansvariga.

Kommunstyrelsen har ett dataskyddsombud. Du kontaktar dataskyddsombudet via telefon 08-520 684 55 och e-post dataskyddsombud@nynashamn.se.

Mer information om personuppgiftsbehandling
Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos kommunstyrelsen. Skicka din begäran om registerutdrag till kommunstyrelsen@nynashamn.se.

Du har i vissa fall rätt att invända mot behandlingen och kräva att personuppgifter raderas, att de begränsas eller att de lämnas ut till dig på ett IT-medium (dataportabilitet). Information om uppgifterna du lämnar kommer att hanteras av två personuppgiftsbiträden. Dina personuppgifter kommer att lagras så länge intresseanmälan är aktuell på kommunens webbsida.

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du når dem via e-postadressen imy@imy.se.

Mer information om Nynäshamns kommuns dataskyddsarbete kan du få på kommunens hemsida eller genom kontakt med kommunens dataskyddsombud.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: