Översätt

Translate

Translate Stäng

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sök

Meny

Kvalitet och resultat

Här kommer barn- och utbildningsförvaltningen att redovisa kvalitetsarbete och resultatutveckling i kommunens förskolor, skolor och fritidshem.

Syftet är att öka medborgarnas möjligheter till dialog och inflytande. På den här sidan kommer både officiell statistik och kommunens egna mätningar att finnas.

Från och med 1 september 2020 publicerar Skolverket endast statistik på riksnivå.

Det finns dock möjlighet till olika jämförelser inom exempelvis förskola och skola via databasen Kolada. Statsistiken i databasen innehåller 5 000 nyckeltal inom kommunsektorn.

Kolada drivs av ideella föreningen RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser, bildat i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Så ska jobbet ske nu

Men Nynäshamns kommun ska alltså också producera statistik från egna mätningar.

Uppföljningar ska ske på olika sätt. I huvudsak är det rektorerna som följer upp sina respektive verksamheter. Utifrån den rapporteringen gör barn- och utbildningsförvaltningen sedan en egen uppföljning på övergripande nivå. Det som framkommer i uppföljningarna anger sedan åtgärderna inför nästa år.

Regleras i skollagen

I skollagen regleras huvudmannens ansvar för att planera, följa upp och utveckla skolväsendet. Detta arbete ska dokumenteras.

I Nynäshamns kommun är det barn- och utbildningsnämnden som fullgör huvudmannens ansvar att ge förutsättningar för barnen och eleverna att nå de nationella målen med utbildningen.

Barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag är att stödja såväl de förtroendevalda som kommunens verksamheter i det arbetet.

Skapande skola

Skapande skola i Nynäshamns kommun är ett långsiktigt arbete som ska garantera alla elever ett brett utbud av kulturhändelser under sin skolgång som finansieras med bidrag från Statens Kulturråd.

Skapande skola är regeringens satsning på att integrera kulturella och konstnärliga uttryck i grundskolan. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Följ Skapande skola på bloggen

Skapande skolas blogg hittar du information om vilka kulturaktiviteter som eleverna på kommunens grundskolor har.

Lämna tips och förslag

Arbetet med att ta fram en ansökan till Kulturrådet inför kommande läsår görs under hösten. Om du har tips och förslag på aktörer eller tankar om Skapande skola-arbetet i Nynäshamn kommun, välkommen att höra av dig till projektets samordnare Mona-Lisa Lindgren: monalisa.lindgren@nynashamn.se

Fotbollsprofil - AC Milan

Nynäshamns kommun har ett unikt samarbete med storklubben i fotboll, AC Milan. I kommunen finns fotbollsprofiler där AC Milan Academy ansvarar för upplägget. Alla elever på högstadiet och i gymnasiet kan söka till fotbollssatsningen som finns på kommunens alla tre högstadieskolor samt Nynäshamns gymnasium.

På fotbollsprofilen får du chans att satsa på fotboll. Profilen leds av en professionell tränare från AC Milan Academy och du lär dig AC Milans metodik och den italienska fotbollskulturen.

Upplägg

Du tränar i anslutning till ordinarie skoltid och har lektioner som teori, videoanalys och italienska språket. Träningarna, som är upp till fem gånger i veckan, hålls på Kvarnängens IP och är ett komplement till spel med ordinarie lokala klubblag.

Från sommaren 2019 kan elever i högstadiet och gymnasiet söka till fotbollsprofilerna som finns på skolorna Vanstaskolan, Viaskolan, Gröndalsskolan och Nynäshamns gymnasium. Om du går på en annan skola måste du söka till någon av dessa skolor.

Anmälan

Anmälan för högstadiet var öppen till 15 april 2020. Gymnasiets anmälan för höstterminen 2021 öppnar 1 oktober 2020.

Anmälan sker via AC Milans webbplats för fotbollsprofilen.

Frågor om verksamheten kan ställas till info@acmilanacademy.se

Kontakt

Sidan senast ändrad: 2020-09-21

Sidan senast ändrad: 2020-09-21

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?