Översätt

Translate

Translate Stäng

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sök

Meny

Kvalitet och resultat

Här kommer barn- och utbildningsförvaltningen att redovisa kvalitetsarbete och resultatutveckling i kommunens förskolor, skolor och fritidshem.

Syftet är att öka medborgarnas möjligheter till dialog och inflytande. På den här sidan kommer både officiell statistik och kommunens egna mätningar att finnas.

Från och med 1 september 2020 publicerar Skolverket endast statistik på riksnivå.

Det finns dock möjlighet till olika jämförelser inom exempelvis förskola och skola via databasen Kolada. Statsistiken i databasen innehåller 5 000 nyckeltal inom kommunsektorn.

Kolada drivs av ideella föreningen RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser, bildat i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Så ska jobbet ske nu

Men Nynäshamns kommun ska alltså också producera statistik från egna mätningar.

Uppföljningar ska ske på olika sätt. I huvudsak är det rektorerna som följer upp sina respektive verksamheter. Utifrån den rapporteringen gör barn- och utbildningsförvaltningen sedan en egen uppföljning på övergripande nivå. Det som framkommer i uppföljningarna anger sedan åtgärderna inför nästa år.

Regleras i skollagen

I skollagen regleras huvudmannens ansvar för att planera, följa upp och utveckla skolväsendet. Detta arbete ska dokumenteras.

I Nynäshamns kommun är det barn- och utbildningsnämnden som fullgör huvudmannens ansvar att ge förutsättningar för barnen och eleverna att nå de nationella målen med utbildningen.

Barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag är att stödja såväl de förtroendevalda som kommunens verksamheter i det arbetet.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?