Översätt

Translate

Translate Stäng

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sök

Meny

Våra program på Nynäshamns gymnasium

Här kan du läsa om alla de program som finns att läsa på Nynäshamns gymnasieskola, högskoleförberedande-, yrkes- och introduktionsprogram.

På Nynäshamns gymnasium skapar du förutsättningarna för att kunna läsa vidare vid universitet och högskola både i Sverige och internationellt eller för att gå ut i arbetslivet direkt efter skolan. Vi arbetar för att du ska nå högre än vad du trodde var möjligt.

Högskoleförberedande program

Våra högskoleförberedande program ger dig en grund för att studera vidare på universitet eller högskola. Med det menas att programmen innehåller de ämnen och kurser som du behöver för att få grundläggande behörighet att söka till utbildningar på universitet eller högskola.

Ekonomiprogrammet

På Ekonomiprogrammet utvecklar du dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Programmet ger dig kunskaper om hur människor tänker, känner och agerar samt psykologikunskaper som är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik. Ekonomiprogrammet passar dig som är intresserad av ekonomi utifrån ett samhälls-, företags- och individperspektiv.

Ekonomiprogrammet på Nynäshamns gymnasium ger dig grundläggande kunskaper för att direkt ta anställning som ekonomiassistent, starta och driva eget företag, samt gör dig väl förberedd för studier på juristprogrammet, företagsekonomiska program och andra universitets- och högskoleutbildningar inom samhällsvetenskapliga områden.

Inriktning ekonomi

På Nynäshamns gymnasium kan du läsa ekonomiprogrammet med inriktningen ekonomi. Inriktningen ger dig kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ger dig också färdigheter i att starta och driva ett företag.

Du lär dig att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och tränar dig i att söka, analysera och värdera information. Du får också lära dig om det juridiska och moraliska ansvar som följer av företagande.

Inriktning juridik

Juridikinriktningen på Nynäshamns gymnasium ska du välja av två skäl.
Först för att den ger dig en bred kunskap då den berör ett flertal juridiska områden som exempelvis avtalsrätt, familjerätt, internationell rätt och marknadsrätt. För det andra för att utbildningen ger dig fördjupad kunskap inom till exempel ämnet kriminologi och området straffrätt.

Utöver det är förståelse för hur rättssystemet är uppbyggt och fungerar, förmåga att lösa juridiska problem och att betrakta juridiken ur ett rättsfilosofiskt perspektiv typiskt för inriktningen, men även kunskap inom det företagsekonomiska området och redovisning ingår.

Tre snabba - med Sol, tidigare EK-elev

Säg de tre bästa sakerna med programmet!
1. Intressant 2. Lärorikt 3. Utmanande

Vad gör du om 10 år?
Jag är mäklare och säljer fastigheter i Stockholm.

Om programmet var en låt, vilken låt skulle det vara?
“Despacito”, Justin Bieber ft. Luis Fonsi & Daddy Yankee

Ämnesupplägg

Programgemensamma kurser:

 • Företagsekonomi 1, 100 poäng
 • Privatjuridik, 100 poäng
 • Moderna språk, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng
 • Gymnasiearbete Ekonomi, 100 poäng

Ekonomiprogrammets kurser

Skriv tabellbeskrivning här

Inriktning Ekonomi

Inriktning Juridik

Entreprenörskap och företagande, 100 poäng

Filosofi, 50 poäng

Företagsekonomi 2, 100 poäng

Företagsekonomi 2, 100 poäng

Matematik 3, 100 poäng

Affärsjuridik, 100 poäng

Företagsekonomi specialisering, 100 poäng

Rätten och samhället, 100 poäng

Redovisning 2, 100 poäng

Psykologi 2a, 50 poäng

Affärsjuridik, 100 poängEstetiska programmet

Vårt estetiska program ger dig en bred basutbildning inriktad mot konstnärlig verksamhet inom olika områden. För att trivas på programmet bör du ha ett starkt intresse för skapande verksamhet. Du utvecklar din kreativitet och blir en viktig person i skolans utställningsverksamhet.

Efter programmet har du kunskaper inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

Inriktning bild och formgivning

På Nynäshamns gymnasium kan du läsa Estetiska programmet med inriktning Bild och formgivning. Vi fokuserar på att framställa bilder och utveckla färdigheter i olika tekniker och material som foto, måleri, skulptur och film.

Du får arbeta med att analysera och tolka olika bilder. Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper i två- och tredimensionella bildframställningstekniker. Den utvecklar din förmåga att uttrycka dig och kommunicera visuellt. Du får dessutom möjlighet att fokusera på någon eller några delar av bildområdet.

Tre snabba - med Maja, tidigare ES-elev

Säg de tre bästa sakerna med programmet!
1. Lugnt och skönt 2. Roligt 3. Få i klassen

Vad gör du om 10 år?
Då pluggar jag till dykinstruktör eller arkitekt

Om programmet var en låt, vilken låt skulle det vara?
”The human soul”, D-Block & S-te-Fan

Ämnesupplägg

Programgemensamma kurser:

 • Estetisk kommunikation 1, 100 poäng
 • Konstarterna och samhället, 50 poäng
 • Gymnasiearbete ES, 100 poäng

Estetiska programmets kurser

Skriv tabellbeskrivning här

Inriktning Bild och formgivning

Bild och form 1b, 100 poäng

Bild, 100 poäng

Form, 100 poäng

Bildteori, 100 poäng

Grafisk illustration, 100 poäng

Fotografisk bild 1, 100 poäng

Film- och tv-produktion 1, 100 poäng

Bild och form – specialisering, 100 poäng

Digitalt skapande 1, 100 poäng

Medieproduktion 1, 100 poäng


Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet passar dig som vill ha kunskap om hur jorden och livet är uppbyggt. Vi studerar sammanhangen mellan naturen och samhället, matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Naturvetenskapsprogrammet på Nynäshamns gymnasium arbetar laborativt och projektinriktat för att du ska lära dig att använda dina kunskaper praktiskt. Vi är ute på exkursioner i naturen och vi har nära kontakt med Stockholms universitet och andra högskolor.

Efter programmet fortsätter de flesta elever med högskolestudier inom naturvetenskap, teknik eller matematik.

Inriktning naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program och de flesta elever fortsätter med högskolestudier inom naturvetenskap, teknik eller matematik.

Tre snabba - med Bashar, tidigare NA-elev

Säg de tre bästa sakerna med programmet!
1. Utmanande 2. Nya arbetsområden 3. Labbarna

Vad gör du om 10 år?
Jag jobbar för NASA

Om programmet var en låt, vilken låt skulle det vara?
”I saw Mommy kissing Santa Claus”

Ämnesupplägg

Programgemensamma kurser:

 • Biologi 1, 100 poäng
 • Fysik 1, 150 poäng
 • Kemi 1, 100 poäng
 • Moderna språk, 100 poäng
 • Naturvetenskaplig specialisering, 100 poäng
 • Gymnasiearbete NA, 100 poäng

Naturvetenskapsprogrammets kurser

Skriv tabellbeskrivning här

Inriktning naturvetenskap

Valbart

Biologi 2, 100 poäng

Engelska 7, 100 poäng*

Fysik 2, 100 poäng

Matematik 5, 100 poäng*

Kemi 2, 100 poäng


Matematik 4, 100 poäng


* Kurserna är valbara

Samhällsvetenskapsprogrammet

På Samhällsvetenskapsprogrammet utvecklar vi dina förmågor att skriva, läsa, tolka och förstå din omvärld. Du är en del av samhället, men på vilket sätt? Hur påverkas du och hur kan du påverka, lokalt och globalt? På samhällsprogrammet skriver och diskuterar vi fram olika svar på dessa frågor.

Exempel på vad du kan läsa till efter avslutade studier hos oss är socionom, polis, historiker, statsvetare, sjuksköterska, lärare, kriminolog, psykolog, journalist, fotograf och andra yrken inom mediebranschen.

Inriktning beteendevetenskap

Beteendevetenskap ska du välja om du är intresserad av människans olika roller och villkor i samhället. Du får studera ledarskap, psykologi, kommunikation och lära dig mer om hur människan agerar i olika sammanhang. Vi fördjupar oss bland annat i kriminologi, psykologi och filosofi.

Inriktning samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapsinriktningen på Nynäshamns gymnasium riktar sig till dig som har ett stort intresse för samhällsfrågor såväl lokalt och nationellt som internationellt. Skolans profil är juridik så förutom att bredda och fördjupa din förståelse för politik, ekonomi, geografi och sociologi så ger inriktningen dig kunskap på ett flertal juridiska områden som till exempel kriminologi, familjerätt, internationell rätt och straffrätt.

Inriktningen ska också utveckla din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen, förståelse för hur rättssystemet är uppbyggt och fungerar, förmåga att lösa juridiska problem och att betrakta juridiken ur ett rättsfilosofiskt perspektiv.

Tre snabba - med Edvin, tidigare SA-elev

Säg de bästa sakerna med programmet!
1. Lätt 2. Bra med möjligheter

Vad gör du om 10 år?
Jag är biffig och har både tjej och ett fast jobb.

Om programmet var en låt, vilken låt skulle det vara?
“Stayin´Alive”, Bee Gees

Ämnesupplägg

Programgemensamma kurser:

 • Filosofi 1, 50 poäng
 • Moderna språk, 200 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng
 • Gymnasiearbete SA, 100 poäng

Samhällsvetenskapsprogrammets kurser

Skriv tabellbeskrivning här

Inriktning beteendevetenskap

Inriktning samhällsvetenskap
med profil juridik

Kommunikation, 100 poäng

Geografi 1, 100 poäng

Ledarskap och organisation, 100 poäng

Historia 2a, 100 poäng

Psykologi 2a, 50 poäng

Religion 2, 50 poäng

Psykologi 2b, 50 poäng

Samhällskunskap 2, 100 poäng

Samhällskunskap 2, 100 poäng

Samhällskunskap 3, 100 poäng

Sociologi, 100 poäng

Sociologi, 100 poäng

Historia 2a, 100 poäng

Rätten och samhället, 100 poäng

Filosofi 2, 50 poäng

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng

Samhällsvetenskapsprogrammet
privatjuridik, 100 poäng


Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program skapat för nyfikna. Programmets kärna är människans möte med tekniken och teknikutvecklingsprocessen, som innehåller alla led från idé till färdig produkt eller tjänst. Ett intresse för att sätta igång, planera och genomföra projekt och en vilja att lära dig mer om entreprenörskap och företagande är en fördel på det här programmet.

I vårt högteknologiska samhälle är behovet stort av människor med teknisk och digital kompetens.

Inriktning teknikvetenskap

Nynäshamns gymnasium erbjuder teknikprogrammet med inriktningen teknikvetenskap. Du får lära dig om teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Du utvecklar dina kunskaper inom fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer.

På inriktningen Teknikvetenskap fördjupar vi oss i programmering, CAD, produkt- och webbutveckling. Du lär dig också att analysera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband och dra slutsatser.

Tre snabba - med Gustav, tidigare TE-elev

Säg de bästa sakerna med programmet!
1. Mycket matte 2. Bra lärare

Vad gör du om 10 år?
Jag är civilingenjör inom arkitektur och fordonsutveckling.

Om programmet var en låt, vilken låt skulle det vara?
Thunderstruck med AC/DC

Ämnesupplägg

Programgemensamma kurser:

 • Fysik 1, 150 poäng
 • Kemi 1, 100 poäng
 • Teknik 1, 150 poäng
 • Gymnasiearbete TE, 100 poäng

Teknikprogrammets kurser

Skriv tabellbeskrivning här

Inriktning teknikvetenskap

Programmering 1, 100 poäng

Programmering 2, 100 poäng

Webbutveckling 1, 100 poäng

Teknik–specialisering, 100 poäng

Fysik 2, 100 poäng

Matematik 4, 100 poäng

Teknik 2, 100 poäng


Yrkesprogram

På gymnasieskolans yrkesprogram läser du utbildningar med fokus mot specifika yrken. Du läser både teoretiska och praktiska ämnen, och efter examen kan du oftast börja arbeta direkt med yrket du studerat mot.

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen kommer du ha de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna. Det kan vara inom pedagogiska eller sociala yrkesområden eller i fritids- eller friskvårdssektorn. Inom programmet erbjuds du också möjlighet att läsa kurser som förbereder för högskolestudier.

Programmet ger dig kunskaper om människors hälsa, levnadsvanor och hälsofrämjande arbete. Du får också kunskaper i arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor, arbetsskador och god hälsa.

Nynäshamns gymnasium erbjuder inom programmet inriktningen Fritid och hälsa. Inriktningen ger dig kunskaper om människors fritid och hälsofrämjande arbete.

Ämnesupplägg

Programgemensamma kurser 700 poäng:

 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a2, 50 poäng
 • Kommunikation, 100 poäng
 • Lärande och utveckling, 100 poäng
 • Människors miljöer, 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a2, 50 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
 • Gymnasiearbete, 100 poäng

Barn- och fritidsprogrammets kurs

Skriv tabellbeskrivning här

Inriktning fritid och hälsa, 900 poäng

Fritids- och friskvårdsverksamheter, 200 poäng

Fritids- och idrottskunskap, 100 poäng

Bad- och friskvårdsanläggningar, 100 poäng

Drift och underhåll av fritidsanläggningar, 100 poäng

Aktivitetsledarskap, 100 poäng

Ungdomskulturer, 100 poäng

Idrott och hälsa 2, 100 poäng

Svenska 3, 100 poäng


Bygg- och anläggningsprogrammet

På Bygg- och anläggningsprogrammet får du en bred orientering om byggprocessen och grundläggande kunskaper inom nybyggnad och renovering av hus och anläggningar. Under den arbetsplatsförlagda utbildningen får du möjlighet att pröva på och värdera de arbetsmetoder du har lärt dig.

Gymnasiets bygg- och anläggningsprogram rekommenderas av Sveriges byggindustrier

Programmet på Nynäshamns gymnasium har blivit certifierat av Sveriges byggindustrier. Det innebär att skolans utbildning rekommenderas vilket är en stor fördel när elever ska lockas att söka in till utbildningen.

- Vi har länge arbetat för att bli certifierade, berättar gymnasiets tidigare rektor Peter Lilliu stolt. Detta gör att vår ställning på marknaden blir starkare och att det kommer att bli lättare att locka fler elever till vårt gymnasium.

Att vara certifierad och branschrekommenderad av landets byggindustrier är ett kvitto på att Nynäshamns gymnasium arbetar på ett fördelaktigt sätt och erbjuder eleverna en gedigen utbildning.

Inriktning husbyggnad

Nynäshamns gymnasium erbjuder inriktningen husbyggnad. Inom inriktningen får du lära dig läsa byggritningar och utföra olika typer av mättekniker. Husbyggnadsinriktningen ger dig kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler. Du får prova på träarbete, betongarbete, armering, murning, ställningsbyggnation och takläggning.

Arbetet utförs i vår befintliga bygghall men också ute på olika arbetsplatsprojekt som programmet ansvarar för. På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att främja en god hälsa och undvika arbetsskador.

Tre snabba - med Wiljam, tidigare BA-elev

Säg de bästa sakerna med programmet!
1. Bra 2. Roligt 3. Intressant

Vad gör du om 10 år?
Jag är träarbetare på ett företag i Stockholm

Om programmet var en låt, vilken låt skulle det vara?
Untouchable, Tritonal

Ämnesupplägg

Programgemensamma kurser:

 • Bygg och anläggning 1, 200 poäng
 • Bygg och anläggning 2, 200 poäng
 • Programfördjupning, 500 poäng
 • Gymnasiearbete BA, 100 poäng

Bygg- och anläggningprogrammets kurser

Skriv tabellbeskrivning här

Inriktning husbyggnad

Husbyggnadsprocessen, 200 poäng

Husbyggnad 1, 100 poäng

Husbyggnad 2, 200 poäng

Husbyggnad 3 – ombyggnad, 200 poäng


El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet är ett yrkesförberedande program som ger en bred utbildning för verksamhet inom el- och teleteknik. Teoriavsnitt blandas med praktiska arbetsuppgifter.

Du kommer under din utbildning att göra arbetsplatsförlagd utbildning (APL) i cirka 15 veckor.
Vi lägger därför stor vikt vid att samverka med det lokala näringslivet, det är här du får chansen att knyta ihop teori och praktik. För vissa moment på utbildningen och i yrket behövs ett bra färgseende samt god fysik.

Programmet förbereder dig för yrken som elektriker, larmtekniker teletekniker och andra yrken inom el- och teleområdet. Du får grundläggande kompetens för arbete med underhåll och reparation av el- och teleanläggningar.

Nynäshamns gymnasium uppfyller ECY:s krav på utbildning.

Inriktning elteknik

Inriktning elteknik med utgångarna elektriker och larm/teletekniker. På den här inriktningen får du lära dig el- och teleinstallationer inom bostäder, kontor och industrier.

Du arbetar både teoretiskt och praktiskt med planering, installation och driftsättning samt kontroll av anläggningar med hänsyn till gällande standard och föreskrifter.

Du får också lära dig grunderna om lokala datanätverk, motorstyrning, belysningsteknik och elmiljö.

Tre snabba - med Alexander, tidigare EE-elev

Säg de tre bästa sakerna med programmet!
1. Frihet 2. Praktik 3. Bra lärare

Vad gör du om 10 år?
Då har jag en säkerhetsfirma och installerar larm

Om programmet var en låt, vilken låt skulle det vara?
”Just idag är jag stark”, Kenta

Ämnesupplägg

Programgemensamma kurser:

 • Datorteknik 1a, 100 poäng
 • Elektromekanik, 100 poäng
 • Energiteknik 1, 100 poäng
 • Mekatronik 1, 100 poäng

El- och energiprogrammets kurser

Skriv tabellbeskrivning här

Inriktning elteknik

Elkraftteknik, 100 poäng

Praktisk ellära, 100 poäng

Kommunikationsnät 1 , 100 poäng

Elinstallationer, 200 poäng

Fastighetsautomation 1, 100 poäng

Servicekunskap, 100 poäng

Larm- övervaknings- och
säkerhetssystem, 100 poäng

Data- och medianät, 100 poäng


forts. El- och energiprogrammets kurser

Skriv tabellbeskrivning här

Yrkesutgång el

Yrkesutgång tele

Elmotorstyrning, 100 poäng

Inbrottslarmsystem, 100 poäng

Belysningsteknik, 100 poäng

Brandlarmsystem, 100 poäng

Konstruktion 1, 100 poäng

Antenn- och kabel-tv-teknik, 100 poäng


Handels- och administrationsprogrammet

Är du en handlingskraftig person med intresse för affärer? Skulle du vilja jobba i butik eller starta eget? Tycker du om att ge människor vägledning och service? Inom handel är utmaningen att hitta kundens behov och sälja en lösning som passar den enskilda kunden. Din utmaningen blir att kunden skall känna sig nöjd med sin affär.

Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram och du kan börja jobba direkt efter utbildningen. Du som vill fortsätta studera på högskolan eller yrkeshögskolan kan läsa
högskoleförberedande kurser.

Programmet passar dig som vill bli säljare, inköpare, driva butik eller arbeta med marknadsföring. Du får också goda grunder för att arbeta inom andra serviceyrken.

Inriktning handel

På handels- och administrationsprogrammet lär du dig om grunderna för att köpa och sälja produkter och tjänster. Du utvecklar kunskaper om inköp, marknadsföring och reklam, avtal och försäljning. Du lär dig hur det fungerar i större och mindre företag, handel via nätet och med olika slags varor, både i Sverige och globalt.

Du har möjlighet att fördjupa dig inom en bransch som du är intresserad av. Några exempel på branscher kan vara: kläder och mode, sport och fritid, bilar, skönhet, mat och livsmedel eller hemelektronik.

Under din skoltid har du möjlighet att prova på att vara egen företagare genom att driva ett UF-företag där du tar fram en vara eller tjänst som du skall sälja. Under cirka 15 veckor av utbildningen kommer du att vara ute på ett företag (APL- Arbetsplatsförlagt lärande) där du får möjlighet att pröva och utveckla dina kunskaper i verkligheten och lära dig mer om den bransch du är intresserad av.

Ämnesupplägg

Programgemensamma kurser:

 • Entreprenörskap, 100 poäng
 • Servicekunskap, 100 poäng
 • Branschkunskap inom handel och administration, 100 poäng
 • Information och kommunikation 1, 100 poäng
 • Gymnasiearbete Ha, 100 poäng

Handels- och administrationsprogrammets kurser

Skriv tabellbeskrivning här

Inriktning handel och service

Personlig försäljning 1, 100 poäng

Affärsutvecling och ledarskap, 100 poäng

Praktisk marknadsföring 1, 100 poäng

Inköp 1, 100 poäng

Näthandel 1, 100 poäng

Entreprenörskap och företagande, 100 poäng

Företagsekonomi 1, 100 poäng

Marknadsföring, 100 poäng

Affärskommunikation, 100 poäng

Personlig försäljning 2, 100 poäng

Ledarskap och organisation, 100 poäng

Handel – specialisering, 100 poäng


Introduktionsprogram

Introduktionsprogram är för dig som inte är behörig att söka till gymnasiet. Programmet hjälper dig att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram eller så guidar det dig ut i arbetslivet.

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogram ska ge obehöriga elever nya möjligheter. Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

På Nynäshamns gymnasium erbjuder vi tre olika introduktionsprogram.

Programinriktat val – IMV

Programinriktat val är för dig som vill gå ett nationellt program, men som saknar ett eller flera godkända betyg. Du behöver minst sex godkända betyg, bland annat i svenska eller svenska som andraspråk, för att kunna gå IMV.

Utbildningen är sökbar och står öppen för ungdomar som saknar behörighet.

Individuellt alternativ – IMIND

Individuellt alternativ är för dig som vill ha en utbildning för att kunna få ett arbete eller för att läsa vidare i gymnasieskolan.

Du saknar en stor del av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program. Utbildningen kan till exempel innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du söka arbete eller läsa vidare i gymnasieskolan.

Språkintroduktion – IMSPR

Språkintroduktion är för dig som är nyanländ till Sverige. Du saknar de godkända betyg som krävs för att gå ett nationellt program och behöver ha en utbildning i det svenska språket.

Utbildningen kommer att innehålla svenska och andra ämnen från grundskolan som du behöver för din kunskapsutveckling.

Kontakt

Ola Karlsson

studie- och yrkesvägledare
08-520 683 28
ola.karlsson@nynashamn.se

Sidan senast ändrad: 2020-12-03

Sidan senast ändrad: 2020-12-03

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?