Kvinna springer i vattnet för swimrun.

Dina möjligheter och förutsättningar

Vi växer och utvecklas - nära och tillsammans för att ge alla nynäshamnsbor bästa service. Här hittar du information som rör kompetensutveckling och arbetsmiljö.

Det finns en hög ambitionsnivå och utrymme för utveckling – både för kommunen och för dig som medarbetare. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och därför är det viktigt att det finns möjligheter och förutsättningar som engagerar och motiverar till att skapa framgångsrika verksamheter för våra invånare, besökare och företagare.

Det finns ingen enstaka väg till framgång som passar alla, utan olika karriärvägar passar olika människor. Vi uppmuntrar dig till att testa en ny spännande tjänst eller att fortsätta att växa på den tjänst du redan har genom att till exempel prova nya ansvarsområden eller utveckla befintliga arbetsuppgifter.

På ditt årliga medarbetarsamtal sätter du tillsammans med din chef upp individuella mål kopplat till verksamhetens mål för de kommande åren. Ni identifierar också vilka kompetenser och kunskaper som ska utvecklas för att ta nästa steg.

Som chef och ledare i Nynäshamns kommun har du en nyckelposition som företrädare och ambassadör för arbetsgivaren och för kommunen. Det är ett formellt uppdrag som innebär ansvar för verksamhet, ekonomi och personal, att leda verksamheten mot bestämda mål och inom fastställda ramar och resurser.

Som chef i Nynäshamns kommun är du också en ledare. Du är en förebild som skapar delaktighet, engagemang och en känsla av sammanhang där varje medarbetare ser sitt bidrag till helheten.

Ny som chef

Om du är ny som chef får du genomgå en introduktion som innehåller flera utbildningar som ska göra dig tryggare i ditt ledarskap. Vi följer upp introduktionen genom samtal och medarbetarmätningar.

Ledarutveckling

Vi satsar på att utveckla ledarskapet i Nynäshamns kommun genom ett ledarutvecklingsprogram. Programmet som omfattar alla chefer består av ledningsgruppsutveckling parallellt med ledarutveckling och möjlighet till chefscoaching.

Chefsutbildningar

Alla chefer erbjuds interna utbildningar som ett stöd i uppdraget att vara arbetsgivare, ekonomi- och verksamhetsansvarig.

Ledarforum

Ledarforum är en mötesplats för alla våra chefer. Vi träffas vid ett par tillfällen varje år för att skapa en gemensam grund och plattform för våra gemensamma mål. Det är också ett bra tillfälle för våra chefer att lära känna varandra och utbyta chefserfarenheter med varandra.

Stöd från övriga organisationen

Förutom stöd från din närmsta chef kommer du att ha god tillgång till expertishjälp inom ekonomi, HR, kvalitetsfrågor, kommunikation, projekt, IT, upphandling, juridik.

Hälsofrämjande arbetsliv är ett kompetensutvecklingsprojekt för att utveckla och stärka mer hälsosamma och hållbara arbetsplatser. Projektet, som sker i samarbete med Järfälla kommun, innehåller tre utbildningspaket som ger deltagarna kunskap och verktyg att arbeta mer hälsofrämjande. Projektet pågår fram till och med mars 2023 och ska därefter in i den ordinarie driftsorganisationen.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: