Kvinna springer i vattnet för swimrun.

Dina möjligheter och förutsättningar

Vi växer och utvecklas - nära och tillsammans för att ge alla nynäshamnsbor bästa service. Här finner du information som rör kompetensutveckling och arbetsmiljö.

Det finns en hög ambitionsnivå och utrymme för utveckling – både för kommunen och för dig som medarbetare. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och därför är det viktigt att det finns möjligheter och förutsättningar som engagerar och motiverar till att skapa framgångsrika verksamheter för våra medborgare.

Karriärvägar och kompetensutveckling

Det finns ingen enstaka väg till framgång som passar alla, utan olika karriärvägar passar olika människor. Vi uppmuntrar dig att testa en ny spännande tjänst eller att fortsätta att växa på den tjänst du redan har genom att till exempel prova nya ansvarsområden eller utveckla befintliga arbetsuppgifter.

Alla medarbetare får chansen till en utvecklingsplan. Tillsammans med din chef sätter ni upp individuella mål kopplat till verksamhetens mål för de kommande åren. Ni identifierar vilka kompetenser och kunskaper som ska utvecklas för att ta nästa steg.

Förutsättningar för chefer

Som chef och ledare i Nynäshamns kommun har du en nyckelposition som företrädare för arbetsgivaren och för kommunen. Det är ett formellt uppdrag som innebär ansvar för verksamhet, ekonomi och personal, att leda verksamheten mot bestämda mål och inom fastställda ramar och resurser.

Som chef i Nynäshamns kommun är du också en ledare. Du är en förebild som skapar delaktighet, engagemang och en känsla av sammanhang där varje medarbetare ser sitt bidrag till helheten.

Ny som chef

Nya chefer i Nynäshamns kommun genomgår en introduktion som bland annat innehåller utbildningarna; ny som chef, arbetsmiljö, arbetsrätt, rehabilitering, styrsystem och personalsystem med mera. Vi följer upp introduktionen genom samtal och medarbetarmätningar.

Ledarutveckling

Vi satsar på att utveckla ledarskapet i Nynäshamns kommun genom ett ledarutvecklingsprogram. Programmet som omfattar alla chefer består av ledningsgruppsutveckling parallellt med ledarutveckling och möjlighet till chefscoaching.

Chefsutbildningar

Alla chefer erbjuds interna utbildningar som ett stöd i uppdraget att vara arbetsgivare, ekonomi- och verksamhetsansvarig.

Chefsforum

Chefsforum är en mötesplats för alla chefer inom kommunen. Syftet är att arbeta med de strategiska målen och skapa en gemensam plattform. Vi träffas på chefsforum två gånger per år.

Stöd från övriga organisationen

Förutom stöd från din närmsta chef kommer du att ha god tillgång till expertishjälp inom ekonomi, HR, kvalitetsfrågor, kommunikation, projekt, IT, upphandling, juridik.

Hälsofrämjande arbetsliv

Hälsofrämjande arbetsliv är en metod för hälsosamma och hållbara arbetsplatser. Metoden, som är utvecklad av kommunerna Nynäshamn och Järfälla, innehåller tre utbildningspaket som ger deltagarna kunskap och verktyg att arbeta hälsofrämjande.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?