Hälsofrämjande arbetsliv

Hälsofrämjande arbetsliv är en metod för hälsosamma och hållbara arbetsplatser. Metoden innehåller tre utbildningspaket som ger arbetsplatsen kunskap och verktyg att arbeta hälsofrämjande. Du som vill prata mer om metoden eller ta del av utbildningsmaterialet är välkommen att kontakta projektet.

OSA-dialogen

OSA-dialogen (organsiatorisk och social arbetsmiljö) är en hälsofrämjande metod för att få attraktiva arbetsplatser med friska och engagerade medarbetare. Metoden handlar om att tydliggöra arbetsplatsens uppdrag, undersöka och riskbedöma arbetsmiljön, prioritera bland utvecklings­områden och se till att de hamnar på rätt beslutsnivå. OSA-dialogen innehåller ett antal verktyg som ger chefer och medarbetare konkret stöd i hur de kan få en god hälsa på arbetsplatsen.

Hälsofrämjande ledarskap för ett hållbart arbetsliv

Utbildningen ger chefer fördjupad kunskap i arbetsmiljö och den senaste forskningen inom det hälsofrämjande ledarskapet. Målet är att få trygga chefer som kan utöva ett nära och hälsofrämjande ledarskap.

Tidig upptäckt av ohälsa och förebygga sjukfrånvaro

Utbildningen handlar om hur chefer kan upptäcka tidiga tecken på ohälsa hos sina medarbetare för att snabbt kunna sätta in åtgärder.

Om Hälsofrämjande arbetsliv

Nynäshamns kommun och Järfälla kommun har tillsammans fått 27,5 miljoner från Europeiska socialfonden för att arbeta med projektet Hälsofrämjande arbetsliv. Projektet omfattar 2000 projektdeltagare fördelat på de två kommunerna.

Genom forsättningsprojektet "Hälsofrämjande arbetsliv 2.0" fortsätter de hälsofrämjande insatserna fram till mars 2023. Svenska ESF-rådet har nämligen beviljat ytterligare 8,2 miljoner för kommunernas hälsofrämjande arbete.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?