Nynäshamns kommun som arbetsplats

Här hittar du information om sånt som rör en anställning i Nynäshamns kommun. Allt från lön och arbetstider till personalförmåner och personalföreningen Solön.

Arbetstider

Vi tillämpar flexibel årsarbetstid för de flesta av våra
medarbetargrupper. Det innebär att du själv kan påverka förläggningen av din arbetstid med hänsyn till verksamhetens behov och krav.

Friskvård och hälsa

Du som är månadsanställd i Nynäshamns kommun har rätt till friskvårdsbidrag, ett ekonomiskt bidrag på 1500 kronor per kalenderår att användas till friskvårdsaktiviteter. Friskvårdsbidraget hanteras genom appen e-Passi där du kan hitta en rad aktörer och förmåner att välja mellan.

Gym

Alla månadsanställda har tillgång till ett gym som ligger i nämndhuset. I träningslokalen finns bland annat träningscyklar, löpband, hantlar, skivstänger och maskiner för att träna rygg, axlar, ben.

Hälsokonsultation hos friskvårdskonsult

Friskvårdskonsulten arbetar över hela fältet förebygga ohälsa, främja hälsa och rehabiliterande insatser. Insatserna utgår från individens behov. Medarbetare har möjlighet att själv boka en tid med friskvårdskonsulten för hälsokonsultation och instruktion i gymmet.

Företrädesrätt

Du som har varit anställd på Nynäshamns kommun och fått sluta eller inte fått din tidsbegränsade anställning förlängd på grund av arbetsbrist, kan här anmäla företrädesrätt till nya tjänster i kommunen.

Vem kan ansöka om företrädesrätt?

Om du har företrädesrätt framgår av ditt uppsägningsbesked från Nynäshamns kommun (eller underrättelse om avslut av tidsbegränsad anställning).

Hur ansöker jag om företrädesrätt?

Du ansöker genom att klicka på den blå knappen ovan. Din anmälan kommer att registreras i vårt rekryteringsverktyg. Bifoga CV samt fyll i samtliga formulär så att vi kan beakta dina kvalifikationer vid rekryteringen.

Om du sedan tidigare har registrerat användarkonto klickar du på knappen Mina sidor för att göra en ansökan eller ändra dina personliga inställningar. Om dina kvalifikationer eller kontaktuppgifter ändras under perioden uppdaterar du det själv i rekryteringsverktyget.

Vad innebär företrädesrätten?

En anmälan om anspråk på företrädesrätten innebär att:

  • Du är sökande till alla lediga befattningar, även tidsbegränsade anställningar, inom hela Nynäshamns kommun som du har tillräckliga kvalifikationer för
  • Saklig grund såsom förtjänst och skicklighet är vägledande vid urvalet
  • Om du tackar nej till ett erbjudande om anställning som du skäligen borde ha godtagit har du förlorat din företrädesrätt

Hur länge gäller företrädesrätten?

Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägningen skedde respektive då besked lämnades om att den tidsbegränsade anställningen inte kommer att fortsätta, tills nio månader har förflutit från den dag då anställningen upphörde.

Var kan jag vända mig om jag har frågor om företrädesrätten?

Har du några frågor kan du vända dig till HR-avdelningen, hr-support@nynashamn.se

Förmånscykel

Nynäshamns kommun satsar på miljö- och hälsofrågor. Det är kommunens förhoppning att så många som möjligt skall välja cykel som transportmedel när det är möjligt. Därför har vi tecknat ett avtal som ger alla tillsvidareanställda möjlighet att beställa en cykel som bekostas genom ett bruttolöneavdrag.

Försäkringar

Anställda i kommunen är försäkrade vid sjukskrivning som överstiger 90 dagar. Försäkringen gäller även för den som beviljats sjukersättning/ aktivitetsersättning. Vid arbetsskada kan försäkringen lämna ersättning både under den akuta sjuktiden och om arbetsskadan ger bestående invaliditet.

Föräldraledighet

Om du har varit anställd hos kommunen i minst ett år kan du få föräldrapenningtillägg. Tillägget får du i sammanlagt 180 kalenderdagar per födsel och som längst till att barnet är 24 månader.

Lön

I Nynäshamns kommun tillämpar vi individuella och differentierade löner. Våra medarbetare har möjlighet att påverka sin lön. Vi har tydliga bestämmelser för den lokala lönebildningen och den individuella lönesättningen.

Pension

Som anställd i Nynäshamns kommun tillgodoräknas du en årlig premie som du själv får välja (från ett urval) försäkringsbolag som ska förvalta dina pensionspremier. Väljer du inget försäkringsbolag så placeras dina pengar hos KPA i en traditionell pensionsförsäkring.

Personalföreningen Solön

Vår personalförening Solön ordnar en rad uppskattade aktiviteter för alla anställda. Du får även möjlighet att hyra stugor i både fjällmiljö och skärgårdsmiljö och ansluta till föreningens konstklubb om du är intresserad av konst och kultur.

Semester

Vi erbjuder generösa semestervillkor. Om du har månadslön får du som nyanställd betald semester redan första året. Från och med det år som du fyller 40 år har du rätt till 31 semesterdagar, och från och med det år som du fyller 50 år har du rätt till 32 semesterdagar.

Värderingar

Vår arbetsplatskultur bygger på tillit som i sin tur vilar på fyra hörnpelare:

Engagemang - vi låter kunskap och hög kvalitet vägleda oss i vårt dagliga jobb och ser till helheten i allt vi gör.

Mod - vi tänker och vågar prova nytt, vi får och kan misslyckas för att lära och bli bättre.

Respekt - vi möter människor utifrån deras förutsättningar med omtanke och på ett vänligt sätt.

Öppenhet - vi är nyfikna, lyssnar in varandra och ser olikheter som en styrka.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?