Nynäshamns kommun som arbetsplats

Här hittar du information om sånt som rör en anställning i Nynäshamns kommun. Allt från arbetstider och friskvård till personalförmåner och personalföreningen Solön.

Vi tillämpar flexibel årsarbetstid för de flesta av våra medarbetargrupper. Det innebär att du själv kan påverka förläggningen av din arbetstid med hänsyn till verksamhetens behov och krav.

Du som är månadsanställd i Nynäshamns kommun har rätt till friskvårdsbidrag, ett ekonomiskt bidrag på 1500 kronor per kalenderår att användas till friskvårdsaktiviteter. Friskvårdsbidraget hanteras genom appen e-Passi, där du hittar en rad aktörer och förmåner att välja mellan.

Du som hellre vill, och där verksamheten så tillåter, kan byta ut det ekonomiska bidraget till friskvård på arbetstid kan nyttja en timme i veckan för detta.

Gym

Alla månadsanställda har tillgång till ett gym som ligger i nämndhuset. I träningslokalen finns bland annat träningscyklar, löpband, hantlar, skivstänger och maskiner för att träna rygg, axlar, ben.

Hälsokonsultation hos friskvårdskonsult

Friskvårdskonsulten arbetar över hela fältet med att förebygga ohälsa, främja hälsa och rehabiliterande insatser. Insatserna utgår från individens behov. Medarbetare har möjlighet att själv boka en tid med friskvårdskonsulten för hälsokonsultation och instruktion i gymmet.

Du som har varit anställd på Nynäshamns kommun och fått sluta eller inte fått din tidsbegränsade anställning förlängd på grund av arbetsbrist, kan här anmäla företrädesrätt till nya tjänster i kommunen.

Vem kan ansöka om företrädesrätt?

Om du har företrädesrätt framgår av ditt uppsägningsbesked från Nynäshamns kommun (eller underrättelse om avslut av tidsbegränsad anställning).

Hur ansöker jag om företrädesrätt?

Du ansöker genom att klicka på den blå knappen ovan. Din anmälan kommer att registreras i vårt rekryteringsverktyg. Bifoga CV samt fyll i samtliga formulär så att vi kan beakta dina kvalifikationer vid bedömningen.

Om du sedan tidigare har registrerat användarkonto klickar du på knappen Mina sidor för att ansöka eller ändra dina personliga inställningar. Om dina kvalifikationer eller kontaktuppgifter ändras under perioden uppdaterar du det själv i systemstödet.

Vad innebär företrädesrätten?

En anmälan om anspråk på företrädesrätten innebär att:

  • du är sökande till alla lediga befattningar, även tidsbegränsade anställningar, inom hela Nynäshamns kommun som du har tillräckliga kvalifikationer för
  • saklig grund såsom förtjänst och skicklighet är vägledande vid urvalet
  • om du tackar nej till ett erbjudande om anställning som du skäligen borde ha godtagit har du förlorat din företrädesrätt

Hur länge gäller företrädesrätten?

Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägningen skedde respektive då besked lämnades om att den tidsbegränsade anställningen inte kommer att fortsätta, tills nio månader har förflutit från den dag då anställningen upphörde.

Vart kan jag vända mig om jag har frågor om företrädesrätten?

Har du några frågor kan du vända dig till HR-avdelningen, hr-support@nynashamn.se

Nynäshamns kommun satsar på miljö- och hälsofrågor. Det är kommunens förhoppning att så många som möjligt skall välja cykel som transportmedel när det är möjligt. Därför har vi tecknat ett avtal som ger dig som har tillsvidareanställning möjlighet att beställa en cykel som bekostas genom ett bruttolöneavdrag.

Som anställd i kommunen är du försäkrad vid sjukskrivning som överstiger 90 dagar. Försäkringen gäller även för den som beviljats sjukersättning/ aktivitetsersättning. Vid arbetsskada kan försäkringen lämna ersättning både under den akuta sjuktiden och om arbetsskadan ger bestående invaliditet.

Om du har varit anställd hos kommunen i minst ett år kan du få föräldrapenningtillägg. Tillägget får du i sammanlagt 180 kalenderdagar per födsel och som längst till att barnet är 24 månader.

I Nynäshamns kommun tillämpar vi individuella och differentierade löner. Som medarbetare har du möjlighet att påverka sin lön. Vi har tydliga bestämmelser för den lokala lönebildningen och den individuella lönesättningen.

Som anställd i Nynäshamns kommun tillgodoräknas du en årlig premie som du själv får välja (från ett urval) försäkringsbolag som ska förvalta dina premier för tjänstepension. Väljer du inget försäkringsbolag så placeras dina pengar hos KPA i en traditionell pensionsförsäkring.

Vår personalförening Solön ordnar en rad uppskattade aktiviteter för alla anställda. Du får även möjlighet att hyra stugor i både fjällmiljö och skärgårdsmiljö och ansluta till föreningens konstklubb om du är intresserad av konst och kultur.

Vi erbjuder generösa semestervillkor. Om du har månadslön får du som nyanställd betald semester redan första året. Från och med det år som du fyller 40 år har du rätt till 31 semesterdagar, och från och med det år som du fyller 50 år har du rätt till 32 semesterdagar.

Vår arbetsplatskultur bygger på tillit som i sin tur vilar på tre hörnpelare:

Engagemang

Vi vet att vi tillsammans har ett ansvar för vår kommuns utveckling, från det stora till det lilla. Vi har högt ställda ambitioner och vill vara en förebild för andra.

Vi bryr oss om varandra, och vill att varandras vardag ska präglas av glädje och meningsfullhet. Därför hjälps vi åt i att ta fram metoder för hållbar utveckling. Tillsammans skapar vi vår gemensamma framtid.

Mod

Vi vågar utmana, både oss själva och varandra. Vi vågar tänka nytt och omvärdera, samtidigt som vi har integritet i vår yrkesutövning och står upp för demokratiska principer.

Vi har också modet att testa – och våga lära oss av våra misstag. På så sätt utvecklar vi tillsammans vår kommun.

Öppenhet

Vi är nyfikna på varandra och på andras perspektiv. Vi vet att vägen mot utveckling ofta går via förändring, och därför både tar och ger vi inspel, tankar och återkoppling.

Genom god dialog, delaktighet och transparens, med medborgare och med kollegor, stärker vi varandra och bidrar på så sätt till lyhördhet, tillit och flexibilitet. Tillsammans gör vi varandra och vår verksamhet bättre.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: