Praktik under studierna

Praktik under studierna är en viktig del av din utbildning där praktik och teori knyts samma. Vi erbjuder bland annat verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för blivande lärare och LIA-praktik för dig som studerar till fastighetstekniker. Här hittar du mer information om praktik och hur du gör för att ansöka.

Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen ska tillsammans med den universitetsförlagda delen skapa en helhet. Oavsett vilken lärarexamen studierna syftar till så ingår verksamhetsförlagd utbildning. VFU är av central betydelse för att studenten ska ges möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela lärarrollen.

Verksamhetsförlagd utbildning i Nynäshamns kommun

På din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) ska du vara lärare i praktiken och tillämpa dina teoretiska kunskaper i förskola eller grundskola. Utgångspunkten är förstås VFU-kursens uppgifter och mål. Du måste skicka kursinformation till din handledare i så god tid som möjligt innan VFU:n startar. En god kontakt, tydlig information och tidig planering mellan student och handledare ger förutsättningar för en bra VFU.

Innan du börjar

Att tänka på innan du börjar din verksamhetsförlagda utbildning. Så snart som möjligt behöver du:

  • ordna ett registerutdrag hos Polismyndigheten.
  • skriva under en sekretessförbindelse

Registerutdrag från Polismyndigheten

Ansökningsblankett för registerutrag finns på Polisens webbplats. Det tar 2-3 veckor att få hem det. Kopia på utdraget ska du överlämna till rektor/ förskolechef för den verksamhet där du ska genomföra din VFU. Lämnar du inte in ett registerutdrag får du inte genomföra VFU.

Sekretessförbindelse

Sekretess innebär ett förbud att röja uppgifter och är en inskränkning i den svenska offentlighetsprincipen. De känsliga uppgifter som skolpersonal tar del av i sitt elevvårdande arbete skyddas sedan 1981 av bestämmelser i sekretesslagen (SekrL). Innan du börjar din VFU ska du därför skriva under en sekretessförbindelse som lämnas till din handledare för vidarebefordran till rektor/förskolechef.

Tystnadsplikten gäller hela livet och måste särskilt iakttas till exempel vid resa till och från skolan i kommunen, vid samtal i det egna hemmet och vid återkomsten till universitetet. När du har uppföljning efter VFU och delger andra dina erfarenheter, ska uppgifterna avidentifieras så att ingen kan peka ut barnet eller dennes nära anhöriga. Straffet för brott mot tystnadsplikten är dagsböter eller fängelse i högst ett år, ofta kombinerat med skadestånd.

Handledare

Den du har mest kontakt med är självklart din handledare. Hen är din första naturliga kontakt vid frågor eller behov angående din VFU.

Arbetet med den verksamhetsförlagda utbildningen leds av VFU-gruppen med representanter från våra förskole- och skolenheter. Det operativa ansvaret för organisationen av VFU, placeringar och ersättningar har VFU-samordnaren.

Länkar


Du som studerar till fastighetstekniker kan söka praktikplats hos fastighetsavdelningen på Nynäshamns kommun.

Fastighetsavdelningen förvaltar kommunens fastigheter och sköter drift, underhåll och städning av till exempel skolor, förskolor och äldreboenden. Här arbetar cirka 90 personer.

Det får du göra hos oss

Som praktiserande fastighetstekniker deltar du vid tillsyn, skötsel och felavhjälpning inom områdena el-, styr-, värme-, ventilation- och sanitetssystem. Att ha kontakt med våra kuner är också en del av vårt dagliga arbete, liksom administrativa arbetsuppgifter. Beroende på din tidigare erfarenhet och din utveckling hos oss så kan visst självständigt arbete förekomma.

Krav på praktiksökande

Du ska studera till fastighetstekniker på en KY-utbildning eller motsvarande.

För att vi tillsammans ska få en bra praktik bör du vara intresserad och initiativtagande, vara serviceinriktad och har god samarbetsförmåga.

Vi har krav på dig som praktiksökande att du ska ha Körkort B och god körvana.

Praktikperioder och sista dag för ansökan

  • Ansök senast 17 december 2021 för praktik under vårterminen (januari-juni).
  • Ansök senast 6 maj 2022 för praktik under höstterminen (augusti-december).

Du får besked på din ansökan efter sista ansökningsdatum. Tyvärr kan vi inte ge besked tidigare.

Ansökan

Din ansökan skickar du in via vårt formulär. Vi kan inte ta emot ansökningar via telefon eller e-post.

Praktik för dig som studerar till fastighetsfövaltare

För närvarande kan vi inte erbjuda praktik för dig som studerar till fastighetsförvaltare, men vi planerar för att kunna erbjuda möjligheten längre fram.

Kontakt

Maria Carlsson

VFU-samordnare
08-520 680 57
maria.carlsson@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: